Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Парламентарни въпроси
PDF 55kWORD 10k
25 юни 2020 г.
E-003758/2020
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 138 от Правилника за дейността
Domènec Ruiz Devesa (S&D), Javier Moreno Sánchez (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Dietmar Köster (S&D), Elena Yoncheva (S&D), Tanja Fajon (S&D), Evin Incir (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Bettina Vollath (S&D), Pietro Bartolo (S&D)
 Писмен отговор 
 Относно: Механизъм за наблюдение на външните граници на Хърватия

На15 юни 2020 г. в. „The Guardian“ публикува статия, озаглавена „ЕС прикрива неуспеха на Хърватия да защити мигрантите от прояви на бруталност по границите“. В нея се посочва, че Комисията не е предоставила информация на Парламента за това, че хърватското правителство не е усвоило достатъчно средства за създаването на механизъм за наблюдение на основните права по външните граници, и е възнамерявала да подпомогне страната при изготвянето на доклада за изпълнението, оправдаващ това неусвояване. Като част от спешната подкрепа за оказване на помощ в областта на миграцията и управлението на границите на Хърватия бяха предоставени 300 000 EUR за създаване на механизъм за наблюдение. Според статията обаче в действителност са изразходвани едва 84 672 EUR. В статията също така се описват подробно две брутални нападения над мигранти на хърватската граница, за които се твърди, че са извършени от хърватски сили.

1. Може ли Комисията да изясни как са изразходвани останалите 215 328 EUR, предназначени за механизма за наблюдение? Ще започне ли Комисията одит на разходите, разпределени за управление на границите в Хърватия, включително за механизма за наблюдение?

2. Парламентът подкрепя присъединяването към Шенген, когато са изпълнени техническите и правните критерии. Какво въздействие би имала липсата на механизъм за наблюдение, с който да се гарантира спазването на основните права и законодателството на ЕС в областта на убежището, в съчетание с нарастващия брой съобщения за отблъскване на мигранти, върху присъединяването на Хърватия към Шенгенското пространство без контрол по вътрешните граници?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 13 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност