Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 52kWORD 10k
25 juni 2020
E-003758/2020
Fråga för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Domènec Ruiz Devesa (S&D), Javier Moreno Sánchez (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Dietmar Köster (S&D), Elena Yoncheva (S&D), Tanja Fajon (S&D), Evin Incir (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Bettina Vollath (S&D), Pietro Bartolo (S&D)
 Angående: Övervakningsmekanism vid Kroatiens yttre gränser

Den 15 juni 2020 publicerade tidningen The Guardian en artikel med rubriken ”EU ’covered up’ Croatia’s failure to protect migrants from border brutality” [ung. EU tystade ner Kroatiens underlåtenhet att skydda migranter mot våld vid landets gränser]. Enligt artikeln har kommissionen undanhållit parlamentet information om den kroatiska regeringens underutnyttjande av de medel som var avsatta för inrättandet av en mekanism för övervakning av de grundläggande rättigheterna vid Kroatiens yttre gränser, och haft för avsikt att bistå landet vid utarbetandet av den genomföranderapport som ska motivera ett sådant underutnyttjande. Som en del av katastrofbiståndet till Kroatien för hantering av migration och gränsförvaltning har det beviljats 300 000 euro för att inrätta en övervakningsmekanism. I artikeln hävdas dock att det i själva verket har använts endast 84 672 euro för detta ändamål. I artikeln beskrivs också två brutala attacker mot migranter vid den kroatiska gränsen, som ska ha genomförts av kroatiska styrkor.

1. Kan kommissionen klargöra hur de återstående 215 328 euro som var avsedda för övervakningsmekanismen har använts? Kommer kommissionen att inleda en granskning av de medel som anslagits för gränsförvaltning i Kroatien, däribland för övervakningsmekanismen?

2. Parlamentet stöder Kroatiens anslutning till Schengenområdet när landet uppfyller de tekniska och rättsliga kriterierna. Hur skulle underlåtenheten att inrätta en övervakningsmekanism som säkerställer att de grundläggande rättigheterna och EU:s asyllagstiftning efterlevs – samtidigt som antalet rapporter om avvisningar ökar – påverka Kroatiens anslutning till Schengenområdet utan kontroller vid de inre gränserna?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 13 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy