Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 44kWORD 18k
31 sierpnia 2020 r.
E-003840/2020(ASW)
Odpowiedź udzielona przez komisarz Stellę Kyriakides
w imieniu Komisji Europejskiej
Numer referencyjny pytania: E-003840/2020

1. Prawodawstwo UE dotyczące ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania określa zasady uśmiercania zwierząt hodowanych lub utrzymywanych w celu produkcji żywności, wełny, skór, futer lub innych produktów, jak również zasady uśmiercania zwierząt w celu zmniejszenia ich liczebności(1). Ochrona jagniąt i owiec podczas ich uśmiercania wchodzi w zakres stosowania obowiązującego rozporządzenia.

Jeżeli chodzi o ewentualne zmiany w przepisach dotyczących dobrostanu zwierząt Komisja rozpoczęła stosowny proces w ramach strategii „od pola do stołu”. Główne cele obejmują dostosowanie istniejących przepisów do najnowszych dowodów naukowych, umożliwienie lepszego ich egzekwowania i w ostatecznym rozrachunku zapewnienie wyższego poziomu dobrostanu zwierząt. Proces ten obejmuje również przepisy dotyczące ochrony zwierząt w trakcie uboju.

2. Eksperci Komisji przeprowadzają oparte na analizie ryzyka kontrole we wszystkich państwach członkowskich, w tym również we Francji, w celu weryfikacji prawidłowego stosowania prawa UE, w tym przepisów dotyczących ochrony zwierząt. Komisja nie wykryła, ani nie otrzymała przekonujących dowodów na to, że władze francuskie w sposób systematyczny nie wdrożyły przepisów unijnych dotyczących kwestii poruszanych w pytaniu.

3. Zawarte w rozporządzeniu w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych(2) przepisy dotyczące etykietowania zapewniają konsumentom adekwatną ochronę i są przedmiotem kontroli urzędowych. Ponadto rozporządzenie to ma zastosowanie bez uszczerbku dla innych szczegółowych przepisów unijnych dotyczących wprowadzania produktów do obrotu; obejmuje to między innymi przepisy dotyczące etykietowania żywności i dobrostanu zwierząt.

(1)Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, Dz.U. L 303 z 18.11.2009, s. 1.
(2)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.
Ostatnia aktualizacja: 1 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności