Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 35kWORD 18k
21 Αυγούστου 2020
E-003876/2020(ASW)
Απάντηση του κ. Wojciechowski
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-003876/2020

Η Επιτροπή έχει επίγνωση των εξαιρετικά αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στον αμπελοοινικό τομέα και έχει ήδη λάβει σειρά μέτρων για να παράσχει ευελιξία, μεταξύ άλλων, στην εφαρμογή των προγραμμάτων στήριξης για τον αμπελοοινικό τομέα, θεσπίζοντας μέτρα για τη μείωση των αποθεμάτων αδιάθετων οίνων πριν από τη νέα συγκομιδή και για την αύξηση των ποσοστών στήριξης.

Σε αυτή τη βάση, εναπόκειται πλέον στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους στον αμπελοοινικό τομέα, με βραχυπρόθεσμα μέτρα κατά της κρίσης, όπως η απομάκρυνση των πλεοναζόντων αποθεμάτων από την αγορά, ή ενθαρρύνοντας τον τομέα να επενδύσει στο μέλλον με τη βοήθεια αυξημένων ποσοστών στήριξης. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και θα επαναξιολογήσει την κατάσταση λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εκτιμήσεις συγκομιδής τον Σεπτέμβριο του 2020.

Όσον αφορά την επιθυμία εξεύρεσης πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης, στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν πρόσθετα ποσά για τον αμπελοοινικό τομέα δεδομένων των σημερινών οικονομικών περιορισμών. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν πρόσφατα ένα νέο προσωρινό μέτρο στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της κοινής γεωργικής πολιτικής, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρέχουν στοχοθετημένη στήριξη ρευστότητας σε γεωργούς και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης, εμπορίας ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων, έως 7 000 EUR ανά γεωργό και 50 000 EUR ανά ΜΜΕ.

Όσον αφορά τους οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης και προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, επί του παρόντος, οι ενέργειες ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά σχετικά με τα ενωσιακά συστήματα που αφορούν τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων στήριξης για τον αμπελοοινικό τομέα μπορούν να επωφεληθούν από αυξημένα ποσοστά στήριξης.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου