Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 32kWORD 16k
14. syyskuuta 2020
E-004267/2020(ASW)
Kadri Simsonin
Euroopan komission puolesta antama vastaus
Kysymyksen viite: E-004267/2020

Komissio on täysin sitoutunut energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen (ECT) nykyaikaistamiseen neuvoston neuvotteluohjeiden pohjalta. Tavoitteena on saattaa ECT-sopimuksen investointien suojaa koskevat määräykset ajan tasalle investointeja koskevan EU:n uudistetun lähestymistavan mukaisesti, ottaa huomioon kestävää kehitystä, ilmastonmuutosta ja puhtaaseen energiaan siirtymistä koskevat tavoitteet, edistää Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamista sekä uudistaa investoijien ja valtion välistä riitojenratkaisumenettelyä.

EU on esittänyt asiassa konkreettisen ehdotuksen. Se sisältää lausekkeen, jossa nimenomaisesti tunnustetaan kunkin hallituksen oikeus säännellä julkisia politiikkoja, kuten terveyden, turvallisuuden tai ympäristön suojelua. Tuomioistuinten on otettava tämä huomioon tulkitessaan ECT-sopimuksen suojeluvaatimuksia. Ehdotukseen sisältyy myös kestävää kehitystä koskevia määräyksiä, mukaan lukien lauseke, joka estää ympäristösäännösten heikentämisen, sekä monenvälisiin ympäristöä ja työelämää koskeviin normeihin liittyviä sitoumuksia, vähähiilistä taloutta koskevia määräyksiä, ympäristövaikutusten arviointi ja riitojen ratkaisua koskevia määräyksiä. Parhaillaan laaditaan ehdotusta energia-alan taloudellisen toiminnan määritelmästä.

Hallitusten on toteutettava energia-alalla sääntelytoimia, jotta ne voivat täyttää Pariisin sopimuksen mukaiset velvoitteensa, ja jos ne tekevät niin, tuomioistuinten on kunnioitettava sopimuspuolten tahtoa pitää tällaisia toimenpiteitä oikeutettuna julkisena politiikkana.

Avoimuuden osalta voidaan todeta, että niin komissio kuin energiaperuskirjan sihteeristö ovat julkistaneet EU:n tekstiehdotuksen. Lisäksi komissio antaa kunkin neuvottelukierroksen jälkeen julkisen tiedonannon, jossa esitetään yhteenveto keskustelujen tuloksista(1).

(1)https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2167&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
Päivitetty viimeksi: 14. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö