Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 58kWORD 11k
1. syyskuuta 2020
E-004735/2020
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Pierre Karleskind (Renew), Sophia in 't Veld (Renew), Fredrick Federley (Renew), Karen Melchior (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Moritz Körner (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Samira Rafaela (Renew), Radka Maxová (Renew), Liesje Schreinemacher (Renew), Abir Al-Sahlani (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Irène Tolleret (Renew), Sylwia Spurek (S&D), Tanja Fajon (S&D), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Olivier Chastel (Renew), Gabriele Bischoff (S&D), Delara Burkhardt (S&D), Miapetra Kumpula-Natri (S&D), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Hilde Vautmans (Renew), Maria Arena (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Arba Kokalari (PPE), Pascal Durand (Renew), Nathalie Loiseau (Renew), Catherine Chabaud (Renew), Ilana Cicurel (Renew), Evelyne Gebhardt (S&D), Laurence Farreng (Renew), Mauri Pekkarinen (Renew), Billy Kelleher (Renew), Andrus Ansip (Renew), Irena Joveva (Renew), Sandro Gozi (Renew), Asger Christensen (Renew), Martin Hojsík (Renew), María Soraya Rodríguez Ramos (Renew), Klemen Grošelj (Renew), Stéphane Bijoux (Renew), José Ramón Bauzá Díaz (Renew), Stéphane Séjourné (Renew), Svenja Hahn (Renew), Marianne Vind (S&D), Katalin Cseh (Renew), Stéphanie Yon-Courtin (Renew), Magdalena Adamowicz (PPE), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Henna Virkkunen (PPE), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Claudia Gamon (Renew), Aurore Lalucq (S&D), Birgit Sippel (S&D), Ramona Strugariu (Renew), Isabel Santos (S&D), Valérie Hayer (Renew), Marisa Matias (GUE/NGL), Maria Walsh (PPE), Kathleen Van Brempt (S&D), Linea Søgaard-Lidell (Renew), Mario Furore (NI), Clara Aguilera (S&D), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Michal Šimečka (Renew), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Petra De Sutter (Verts/ALE), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Frédérique Ries (Renew), Attila Ara-Kovács (S&D), Rosa D'Amato (NI), Fabienne Keller (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Marc Angel (S&D), Chris MacManus (GUE/NGL), Caroline Nagtegaal (Renew), Malik Azmani (Renew), Jan Huitema (Renew), Bart Groothuis (Renew), Jordi Solé (Verts/ALE), Barry Andrews (Renew), Evelyn Regner (S&D), Pernille Weiss (PPE), Pina Picierno (S&D), Kati Piri (S&D), Javi López (S&D), Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Jordi Cañas (Renew), Giuliano Pisapia (S&D), Sándor Rónai (S&D), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Ernest Urtasun (Verts/ALE), François Alfonsi (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Sylvie Brunet (Renew), Véronique Trillet-Lenoir (Renew), Bernard Guetta (Renew), Raphaël Glucksmann (S&D), Manon Aubry (GUE/NGL), Katarina Barley (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Dorien Rookmaker (NI), Manuel Bompard (GUE/NGL), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Malin Björk (GUE/NGL), Margrete Auken (Verts/ALE)
 Aihe: Hlbti-aktivistien joukkopidätys Puolassa

Yli sata puolalaista kuntaa on julistautunut ”hlbti-vapaiksi alueiksi”, presidentti Duda on järjestänyt pöyristyttävän homofobisen presidentinvaalikampanjan ja puolalainen ministeri Janusz Kowalski on sanonut, että koko Puolan pitäisi olla ”hlbti-vapaa alue”. Näiden tapahtumien jälkeen viranomaiset pidättivät 48 hlbti-aktivistia 8. elokuuta 2020, koska nämä osoittivat mieltä nuoren aktivistin Małgorzata Szutowiczin pidättämistä vastaan.

Edellä kuvattu tilanteen vakava kärjistyminen loukkaa selkeästi EU:n perusarvoja ja -oikeuksia. Se levittää pelkoa Puolan hlbti-henkilöiden keskuudessa, ja sen tavoitteena on pelotella puolalaisia hlbti-aktivisteja.

1. Tuomitseeko komissio 48 hlbti-aktivistin joukkopidätyksen Puolassa 8. elokuuta 2020?

2. Onko komissiota uhattu veto-oikeuden käytöllä seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä, mikäli se ryhtyy toimiin edellä mainittujen tapahtumien johdosta?

3. Mihin konkreettisiin toimiin komissio aikoo ryhtyä, jotta hlbti-henkilöihin kohdistuvat jatkuvat hyökkäykset saadaan loppumaan Puolassa?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 15. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö