Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 59kWORD 11k
1 września 2020
E-004735/2020
Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-004735/2020
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Pierre Karleskind (Renew), Sophia in 't Veld (Renew), Fredrick Federley (Renew), Karen Melchior (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Moritz Körner (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Samira Rafaela (Renew), Radka Maxová (Renew), Liesje Schreinemacher (Renew), Abir Al-Sahlani (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Irène Tolleret (Renew), Sylwia Spurek (S&D), Tanja Fajon (S&D), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Olivier Chastel (Renew), Gabriele Bischoff (S&D), Delara Burkhardt (S&D), Miapetra Kumpula-Natri (S&D), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Hilde Vautmans (Renew), Maria Arena (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Arba Kokalari (PPE), Pascal Durand (Renew), Nathalie Loiseau (Renew), Catherine Chabaud (Renew), Ilana Cicurel (Renew), Evelyne Gebhardt (S&D), Laurence Farreng (Renew), Mauri Pekkarinen (Renew), Billy Kelleher (Renew), Andrus Ansip (Renew), Irena Joveva (Renew), Sandro Gozi (Renew), Asger Christensen (Renew), Martin Hojsík (Renew), María Soraya Rodríguez Ramos (Renew), Klemen Grošelj (Renew), Stéphane Bijoux (Renew), José Ramón Bauzá Díaz (Renew), Stéphane Séjourné (Renew), Svenja Hahn (Renew), Marianne Vind (S&D), Katalin Cseh (Renew), Stéphanie Yon-Courtin (Renew), Magdalena Adamowicz (PPE), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Henna Virkkunen (PPE), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Claudia Gamon (Renew), Aurore Lalucq (S&D), Birgit Sippel (S&D), Ramona Strugariu (Renew), Isabel Santos (S&D), Valérie Hayer (Renew), Marisa Matias (GUE/NGL), Maria Walsh (PPE), Kathleen Van Brempt (S&D), Linea Søgaard-Lidell (Renew), Mario Furore (NI), Clara Aguilera (S&D), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Michal Šimečka (Renew), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Petra De Sutter (Verts/ALE), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Frédérique Ries (Renew), Attila Ara-Kovács (S&D), Rosa D'Amato (NI), Fabienne Keller (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Marc Angel (S&D), Chris MacManus (GUE/NGL), Caroline Nagtegaal (Renew), Malik Azmani (Renew), Jan Huitema (Renew), Bart Groothuis (Renew), Jordi Solé (Verts/ALE), Barry Andrews (Renew), Evelyn Regner (S&D), Pernille Weiss (PPE), Pina Picierno (S&D), Kati Piri (S&D), Javi López (S&D), Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Jordi Cañas (Renew), Giuliano Pisapia (S&D), Sándor Rónai (S&D), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Ernest Urtasun (Verts/ALE), François Alfonsi (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Sylvie Brunet (Renew), Véronique Trillet-Lenoir (Renew), Bernard Guetta (Renew), Raphaël Glucksmann (S&D), Manon Aubry (GUE/NGL), Katarina Barley (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Dorien Rookmaker (NI), Manuel Bompard (GUE/NGL), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Malin Björk (GUE/NGL), Margrete Auken (Verts/ALE)
 Przedmiot: Masowe aresztowania działaczy LGBTI w Polsce

Po skandalicznej homofobicznej kampanii prezydenckiej prezydenta Andrzeja Dudy, po tym, jak 100 gmin w Polsce ogłosiło się „strefami wolnymi od LGBTI”, a polski minister Janusz Kowalski powiedział, że cała Polska powinna być strefą wolną od LGBTI, w dniu 8 sierpnia 2020 r. władze przeprowadziły masowe aresztowania 48 działaczy LGBTI, ponieważ demonstrowali oni przeciwko przetrzymywaniu w areszcie młodej aktywistki Małgorzaty Szutowicz.

Ta gwałtowna eskalacja stanowi wyraźne naruszenie podstawowych wartości UE i poszanowanie praw podstawowych. Zwiększa ona lęk wśród osób LGBTI w Polsce i ma na celu zastraszenie polskich działaczy LGBTI.

1. Czy Komisja potępia masowe aresztowania 48 działaczy LGBTI, które miały miejsce w dniu 8 sierpnia 2020 r. w Polsce?

2. Czy Komisji grożono wetem w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych, jeśli podejmie ona działania w odpowiedzi na te wydarzenia?

3. Jakie konkretne działania zamierza podjąć Komisja, aby położyć kres nieprzerwanym atakom na osoby LGBTI w Polsce?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 15 września 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności