• CS - čeština
 • DE - Deutsch
 • EN - English
Parlamentní otázka - E-004798/2020Parlamentní otázka
E-004798/2020

  Zproštění úředníků EU výkonu služby

  Otázka k písemnému zodpovězení E-004798/2020
  Komisi
  článek 138 jednacího řádu
  Patrick Breyer (Verts/ALE), Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE)

  Podle přílohy IX služebního řádu mohou být úředníci EU za určitých podmínek zproštěni výkonu služby [1] .

  Kolik úředníků Komise a výkonných agentur je nyní zproštěno výkonu služby a z jakých důvodů (prosíme, uveďte konkrétní informace o příslušných orgánech oprávněných ke jmenování úředníků a o tom, jakým způsobem došlo k údajnému porušení služební povinnosti)?

  Poslední aktualizace: 15. září 2020
  Právní upozornění - Ochrana soukromí