• CS - čeština
  • DE - Deutsch
  • EN - English
Parlamentní otázka - E-004798/2020Parlamentní otázka
E-004798/2020

Zproštění úředníků EU výkonu služby

Otázka k písemnému zodpovězení E-004798/2020
Komisi
článek 138 jednacího řádu
Patrick Breyer (Verts/ALE), Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE)

Podle přílohy IX služebního řádu mohou být úředníci EU za určitých podmínek zproštěni výkonu služby [1] .

Kolik úředníků Komise a výkonných agentur je nyní zproštěno výkonu služby a z jakých důvodů (prosíme, uveďte konkrétní informace o příslušných orgánech oprávněných ke jmenování úředníků a o tom, jakým způsobem došlo k údajnému porušení služební povinnosti)?

Poslední aktualizace: 15. září 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí