Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 44kWORD 16k
6. november 2020
E-004816/2020(ASW)
Svar afgivet på Europa-Kommissionens vegne
af Ylva Johansson
Forespørgslens reference: E-004816/2020

Kommissionen følger situationen nøje og har noteret sig beretninger, såsom dem de ærede medlemmer nævner.

Kommissionen har over for de græske myndigheder udtrykt bekymring over sådanne beretninger og har understreget medlemsstaternes ansvar for at udføre grænseovervågning i henhold til forordningen (EU) 2016/399 om Schengengrænsekodeksen(1) i fuld overensstemmelse med forpligtelserne vedrørende grundlæggende rettigheder, adgang til international beskyttelse og princippet om non-refoulement i EU-retten og folkeretten.

De nationale myndigheder er hovedansvarlige for at godkende og anvende EU-ret korrekt, uden at dette berører Kommissionens beføjelser som traktaternes vogter. Kommissionen har derfor opfordret de græske myndigheder til at undersøge enhver påstået forseelse.

Kommissionen har i forbindelse med den nye pagt om migration og asyl(2), herunder navnlig forslaget til en forordning om indførelse af screening af tredjelandsstatsborgere ved de ydre grænser(3), foreslået, at medlemsstaterne indfører en uafhængig overvågningsmekanisme med støtte fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder. Overvågningsmekanismen vil sikre, at EU-retten og folkeretten, herunder chartret om grundlæggende rettigheder, overholdes under screeningen, samt at påstande om manglende overholdelse af de grundlæggende rettigheder, herunder hvad angår adgang til asylproceduren og manglende overholdelse af princippet om non-refoulement, bliver behandlet effektivt og uden unødig forsinkelse.

(1)Forordning (EU) 2016/399 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks)(EUT L 77 af 23.3.2016).
(2)COM(2020)0609 endelig af 23. september 2020.
(3)COM(2020)0612 endelig af 23. september 2020.
Seneste opdatering: 16. november 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik