Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 51kWORD 10k
3. september 2020
E-004816/2020
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-004816/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 138
Domènec Ruiz Devesa (S&D), Dietmar Köster (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Pietro Bartolo (S&D), Erik Marquardt (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Raphaël Glucksmann (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Nora Mebarek (S&D), Bettina Vollath (S&D), Kati Piri (S&D), Tanja Fajon (S&D), Giuliano Pisapia (S&D), Javier Moreno Sánchez (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Jonás Fernández (S&D), Clara Aguilera (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Isabel García Muñoz (S&D), César Luena (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Javi López (S&D), Nicolás González Casares (S&D), Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Adriana Maldonado López (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Pierfrancesco Majorino (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Pina Picierno (S&D), Andreas Schieder (S&D), Irena Joveva (Renew), Charles Goerens (Renew), Karen Melchior (Renew), Damian Boeselager (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Kathleen Van Brempt (S&D), Milan Brglez (S&D), Maria Arena (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Manon Aubry (GUE/NGL), Hannes Heide (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Janina Ochojska (PPE), Billy Kelleher (Renew), Martin Sonneborn (NI), Damien Carême (Verts/ALE), Isabel Santos (S&D), Vera Tax (S&D)
 Skriftlig besvarelse 
 Om: Systematiske og koordinerede tilbagedrivelser fra de græske myndigheders side

Den 17. august 2020 offentliggjorde New York Times en artikel med titlen "Taking Hard Line, Greece Turns Back Migrants by Abandoning Them at Sea". Den dokumenterer, hvordan migranter, der er gået i land på græsk territorium, ved flere lejligheder er blevet tvunget op på usikre redningsflåder af de græske myndigheder og efterladt ved den tyrkisk-græske søgrænse, idet man har ladet dem drive, indtil de er blevet reddet af de tyrkiske myndigheder. Andre er blevet trukket tilbage til den tyrkiske søgrænse og forladt, efter at myndighederne har deaktiveret deres motorer, efterladt på en ubeboet ø eller udvist over floden Evros uden klageadgang.

Er Kommissionen bekendt med disse begivenheder, og kan den bekræfte, at de finder sted?

På baggrund af avisens pålidelighed mener vi, at de græske myndigheder foretager nogle hidtil usete, ekstremt aggressive og systematiske tilbagedrivelser, og at de således overtræder EU-retten, navnlig artikel 78, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, artikel 3 og 4 i Schengengrænsekodeksen, artikel 9 i direktivet om asylprocedurer, artikel 5 i tilbagesendelsesdirektivet, artikel 18, artikel 19, stk. 2, og artikel 24 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og flygtningekonventionen fra 1951. Asyl og migration er et fælles EU-ansvar. Overvejer Kommissionen derfor at indlede en traktatbrudsprocedure mod den græske regering?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 15. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik