Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 49kWORD 10k
3. syyskuuta 2020
E-004816/2020
Kirjallisesti vastattava kysymys E-004816/2020
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Domènec Ruiz Devesa (S&D), Dietmar Köster (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Pietro Bartolo (S&D), Erik Marquardt (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Raphaël Glucksmann (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Nora Mebarek (S&D), Bettina Vollath (S&D), Kati Piri (S&D), Tanja Fajon (S&D), Giuliano Pisapia (S&D), Javier Moreno Sánchez (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Jonás Fernández (S&D), Clara Aguilera (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Isabel García Muñoz (S&D), César Luena (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Javi López (S&D), Nicolás González Casares (S&D), Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Adriana Maldonado López (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Pierfrancesco Majorino (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Pina Picierno (S&D), Andreas Schieder (S&D), Irena Joveva (Renew), Charles Goerens (Renew), Karen Melchior (Renew), Damian Boeselager (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Kathleen Van Brempt (S&D), Milan Brglez (S&D), Maria Arena (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Manon Aubry (GUE/NGL), Hannes Heide (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Janina Ochojska (PPE), Billy Kelleher (Renew), Martin Sonneborn (NI), Damien Carême (Verts/ALE), Isabel Santos (S&D), Vera Tax (S&D)
 Kirjallinen vastaus 
 Aihe: Kreikan viranomaisten suorittamat järjestelmälliset ja koordinoidut takaisinkäännytykset

New York Times julkaisi 17. elokuuta 2020 artikkelin ”Taking Hard Line, Greece Turns Back Migrants by Abandoning Them at Sea”. Siinä kerrotaan, miten Kreikan viranomaiset ovat useaan otteeseen pakottaneet Kreikan maaperälle rantautuvia maahanmuuttajia huteriin pelastuslauttoihin ja jättäneet heidät Turkin ja Kreikan merirajalle, jolloin he ovat joutuneet ajelehtimaan, kunnes Turkin viranomaiset ovat pelastaneet heidät. Jotkut on hinattu takaisin Turkin merirajalle ja hylätty sen jälkeen, kun viranomaiset ovat tehneet heitä kuljettaneiden alusten moottorit toimintakyvyttömiksi, jätetty asumattomalle saarelle tai karkotettu Evros-joen yli ilman oikeussuojakeinoja.

Onko komissio tietoinen näistä tapahtumista ja voiko se vahvistaa, että edellä mainittuja asioita tapahtuu?

Sanomalehden luotettavuuden vuoksi uskomme, että Kreikan viranomaiset ovat ryhtyneet ennennäkemättömiin, äärimmäisen aggressiivisiin ja järjestelmällisiin takaisinkäännytyksiin rikkoen siten Euroopan unionin lainsäädäntöä eli Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 78 artiklan 1 kohtaa, Schengenin rajasäännöstön 3 ja 4 artiklaa, turvapaikkamenettelydirektiivin 9 artiklaa, palauttamisdirektiivin 5 artiklaa, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 18 artiklaa, 19 artiklan 2 kohtaa ja 24 artiklaa sekä vuoden 1951 pakolaissopimusta. Turvapaikka- ja maahanmuuttoasiat kuuluvat EU:n jaetun vastuun piiriin. Harkitseeko komissio näin ollen rikkomusmenettelyn käynnistämistä Kreikan hallitusta vastaan?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 15. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö