Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 55kWORD 11k
3 września 2020
E-004816/2020
Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-004816/2020
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Domènec Ruiz Devesa (S&D), Dietmar Köster (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Pietro Bartolo (S&D), Erik Marquardt (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Raphaël Glucksmann (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Nora Mebarek (S&D), Bettina Vollath (S&D), Kati Piri (S&D), Tanja Fajon (S&D), Giuliano Pisapia (S&D), Javier Moreno Sánchez (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Jonás Fernández (S&D), Clara Aguilera (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Isabel García Muñoz (S&D), César Luena (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Javi López (S&D), Nicolás González Casares (S&D), Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Adriana Maldonado López (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Pierfrancesco Majorino (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Pina Picierno (S&D), Andreas Schieder (S&D), Irena Joveva (Renew), Charles Goerens (Renew), Karen Melchior (Renew), Damian Boeselager (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Kathleen Van Brempt (S&D), Milan Brglez (S&D), Maria Arena (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Manon Aubry (GUE/NGL), Hannes Heide (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Janina Ochojska (PPE), Billy Kelleher (Renew), Martin Sonneborn (NI), Damien Carême (Verts/ALE), Isabel Santos (S&D), Vera Tax (S&D)
 Odpowiedź na piśmie 
 Przedmiot: Systemowe i skoordynowane zawracanie na granicy przez władze greckie

W dniu 17 sierpnia 2020 r. New York Times opublikował artykuł zatytułowany „Taking Hard Line, Greece Turns Back Migrants by Abandoning Them at Sea”. Udokumentowano w nim, jak migranci docierający na grecki ląd byli przez greckie władze w wielu przypadkach umieszczani pod przymusem na niestabilnych tratwach ratunkowych i porzucani na turecko-greckiej granicy morskiej, gdzie musieli dryfować do czasu ich uratowania przez władze tureckie. Inni byli odholowywani z powrotem na turecką granicę morską i porzucani po uprzednim unieruchomieniu silników ich łodzi przez władze, pozostawiani na bezludnej wyspie lub wydalani przez rzekę Ewros bez dostępu do procedur odwoławczych.

Czy Komisja posiada wiedzę na temat tych zdarzeń i może potwierdzić, że mają one miejsce?

Biorąc pod uwagę wiarygodność dziennika, uważamy, że władze greckie dokonują bezprecedensowego, niezwykle agresywnego i systematycznego zawracania na granicy, a tym samym naruszają prawo Unii Europejskiej, a konkretnie art. 78 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 3 i 4 kodeksu granicznego Schengen, art. 9 dyrektywy w sprawie procedur azylowych, art. 5 dyrektywy powrotowej, art. 18, art. 19 ust. 2 i art. 24 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz konwencję dotyczącą statusu uchodźców z 1951 r. UE ponosi wspólną odpowiedzialność za azyl i migrację. Czy w związku z tym Komisja rozważa wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko rządowi greckiemu?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 15 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności