Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 51kWORD 10k
3. september 2020
E-004816/2020
Vprašanje za pisni odgovor E-004816/2020
za Komisijo
Člen 138 Poslovnika
Domènec Ruiz Devesa (S&D), Dietmar Köster (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Pietro Bartolo (S&D), Erik Marquardt (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Raphaël Glucksmann (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Nora Mebarek (S&D), Bettina Vollath (S&D), Kati Piri (S&D), Tanja Fajon (S&D), Giuliano Pisapia (S&D), Javier Moreno Sánchez (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Jonás Fernández (S&D), Clara Aguilera (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Isabel García Muñoz (S&D), César Luena (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Javi López (S&D), Nicolás González Casares (S&D), Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Adriana Maldonado López (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Pierfrancesco Majorino (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Pina Picierno (S&D), Andreas Schieder (S&D), Irena Joveva (Renew), Charles Goerens (Renew), Karen Melchior (Renew), Damian Boeselager (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Kathleen Van Brempt (S&D), Milan Brglez (S&D), Maria Arena (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Manon Aubry (GUE/NGL), Hannes Heide (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Janina Ochojska (PPE), Billy Kelleher (Renew), Martin Sonneborn (NI), Damien Carême (Verts/ALE), Isabel Santos (S&D), Vera Tax (S&D)
 Pisni odgovor 
 Zadeva: Grški organi sistematično in usklajeno zavračajo migrante

Časnik New York Times je 17. avgusta 2020 objavil članek z naslovom „Taking Hard Line, Greece Turns Back Migrants by Abandoning Them at Sea“ (Grčija s strogimi ukrepi zavrača migrante in jih pušča na morju). V njem je dokumentirano, kako so grški organi migrante, ki se želijo izkrcati na grškem kopnem, že večkrat prisilile k vkrcanju na nevarne rešilne splave, jih odpeljale do turško-grške morske meje in jih tam pustile pluti, dokler jih niso rešili turški organi. Spet druge grški organi odpeljejo na turško morsko mejo in jih tam pustijo, potem ko jim onemogočijo motor plovila, jih zapustijo na nenaseljenih otokih ali pa izženejo čez reko Evros brez možnosti pritožbe proti takemu ravnanju.

Ali je Komisija s tem seznanjena in lahko potrdi, da se to res dogaja?

Glede na to, da gre za zanesljiv časnik, menimo, da grški organi dejansko izvajajo to izjemno nasilno in sistematično zavračanje brez primere ter s tem kršijo pravo Evropske unije, in sicer člen 78(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, člena 3 in 4 Zakonika EU o schengenskih mejah, člen 9 direktive o azilnih postopkih, člen 5 direktive o vračanju, člene 18, 19(2) in 24 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter Konvencijo o beguncih iz leta 1951. Azil in migracije so skupna odgovornost EU. Zato nas zanima, ali namerava Komisija proti grški vladi sprožiti postopek za ugotavljanje kršitev.

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 15. september 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov