Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 38kWORD 19k
30 Νοεμβρίου 2020
E-004894/2020(ASW)
Απάντηση της κ. Gabriel
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-004894/2020

Η Επιτροπή συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας εδώ και πολλά χρόνια. Η Eurostat ηγείται αυτού του έργου. Αυτές οι εναρμονισμένες στατιστικές καλύπτουν πολλούς και διάφορους κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς: απασχόληση, επιχειρήσεις, διεθνές εμπόριο, τιμές, κρατικές δαπάνες και πολιτιστική συμμετοχή.

Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στο κοινό στην Eurobase, ενώ πολλά θεματικά άρθρα για τον πολιτισμό δημοσιεύονται στη σειρά «Statistics Explained». Επιπλέον, η Eurostat δημοσίευσε στατιστικές για τον τομέα του πολιτισμού («Culture statistics») το 2019 και το μεθοδολογικό εγχειρίδιο «Guide to Eurostat Culture statistics» (Οδηγός για τις στατιστικές της Eurostat στον τομέα του πολιτισμού) το 2018(1).

Τα στοιχεία για τους πολιτιστικούς τομείς περιλαμβάνονται σε διάφορες συλλογές στοιχείων της Eurostat, αλλά η κάλυψη του τομέα του πολιτισμού εξαρτάται από τις πηγές στοιχείων. Η κατάσταση θα βελτιωθεί σταδιακά.

Επί του παρόντος δεν υπάρχει συμφωνημένος στατιστικός ορισμός για τους «τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας», ο οποίος είναι απαραίτητος για τη συλλογή εναρμονισμένων δεδομένων. Η Επιτροπή αναμένει σημαντική συμβολή στο εν λόγω στατιστικό πλαίσιο από το πιλοτικό έργο «Μέτρηση των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας». Τα τελικά αποτελέσματα του πιλοτικού έργου θα είναι διαθέσιμα έως τον Δεκέμβριο του 2022.

Όσον αφορά τη μέτρηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην Ευρώπη, η Eurostat και οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών έχουν δρομολογήσει διάφορες σχετικές πρωτοβουλίες(2). Η απασχόληση στον τομέα του πολιτισμού θα εκτιμηθεί με βάση τα τριμηνιαία στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού της ΕΕ.

(1)https://ec.europa.eu/eurostat/web/culture
(2)https://ec.europa.eu/eurostat/web/covid-19/overview
Τελευταία ενημέρωση: 30 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου