Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentiniai klausimai
PDF 37kWORD 18k
2020 m. lapkričio 30 d.
E-004894/2020(ASW)
M. Gabriel atsakymas
Europos Komisijos vardu
Klausimo numeris: E-004894/2020

Komisija jau daugelį metų renka su kultūros ir kūrybos sektoriais susijusius statistinius duomenis. Šiam darbui vadovauja Eurostatas. Šie suderinti statistiniai duomenys apima daug įvairių socialinių ir ekonominių sričių – užimtumo, verslo, tarptautinės prekybos, kainų, valdžios sektoriaus išlaidų ir dalyvavimo kultūriniame gyvenime.

Duomenys viešai skelbiami „Eurobase“, o keli teminiai straipsniai apie kultūrą skelbiami serijoje „Statistics Explained“. Be to, 2019 m. Eurostatas paskelbė „Kultūros statistiką“, o 2018 m. – metodinį vadovą „Eurostato kultūros statistikos vadovas“(1).

Kultūros sektorių duomenys įtraukiami į įvairius Eurostato duomenų rinkinius, tačiau kultūros srities aprėptis priklauso nuo duomenų šaltinių. Padėtis palaipsniui gerės.

Šiuo metu nėra sutartos kultūros ir kūrybos sektorių statistinės apibrėžties, kuri būtina siekiant surinkti suderintus duomenis. Komisija tikisi, kad įgyvendinant bandomąjį projektą „Kultūros ir kūrybos sektorių vertinimas“ bus svariai prisidėta prie tokios statistikos sistemos kūrimo. Galutiniai bandomojo projekto rezultatai bus pateikti iki 2022 m. gruodžio mėn.

Kalbant apie COVID-19 pandemijos poveikio Europoje vertinimą, Eurostatas ir valstybių narių nacionaliniai statistikos institutai ėmėsi įvairių iniciatyvų šioje srityje(2). Užimtumas kultūros srityje bus apskaičiuotas remiantis ES darbo jėgos tyrimo ketvirčio duomenimis.

(1)https://ec.europa.eu/eurostat/web/culture
(2)https://ec.europa.eu/eurostat/web/covid-19/overview.
Atnaujinta: 2020 m. gruodžio 2 d.Teisinė informacija - Privatumo politika