Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
PDF 54kWORD 10k
12. června 2020
E-004894/2020
Otázka k písemnému zodpovězení E-004894/2020
Komisi
článek 138 jednacího řádu
Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Radka Maxová (Renew), Manuel Pizarro (S&D), Petra Kammerevert (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Vlad-Marius Botoş (Renew), Ibán García Del Blanco (S&D), Nicolae Ştefănuță (Renew), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Irena Joveva (Renew), Emmanouil Fragkos (ECR), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Elżbieta Kruk (ECR), Demetris Papadakis (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Dan-Ștefan Motreanu (PPE), José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Salima Yenbou (Verts/ALE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Fabio Massimo Castaldo (NI), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Monika Beňová (S&D)
 Písemná odpověď 
 Předmět: Nedostatek údajů o kulturních a kreativních odvětvích

Představitelé mezinárodních organizací, členských států a organizací občanské společnosti upozorňují na nedostatek údajů o kulturních a kreativních odvětvích jako na jednu z hlavních překážek okamžité podpory těchto odvětví, která byla vážně zasažena pandemií COVID-19. Nedostatek údajů byl problémem již před propuknutím této pandemie. Jeho následky jsou však čím dál závažnější a v budoucnu se budou jen zhoršovat. Přesné, vhodné, porovnatelné, monitorované a aktualizované informace, které jsou úzce zaměřené na jednotlivé sektory kulturních a tvůrčích odvětví a pocházejí z oficiálního společného unijního referenčního zdroje, mají klíčový význam pro a) zajištění co nejkvalitnějšího rozhodování a tvorby politik; b) podporu výzkumu a inovací a c) utváření lepších podmínek pro kulturní a kreativní odvětví v budoucnu, a tím i pro společnost EU jako celek.

1. Jaká opatření má Komise v úmyslu přijmout, aby zmapovala dopad pandemie COVID-19 na kulturní a kreativní odvětví?

2. Budou přijata opatření k dlouhodobému mapování kulturních a kreativních odvětví s využitím monitorovaných a aktualizovaných údajů, které budou zaměřené i na jednotlivé zapojené sektory?

3. Zahájí Komise příslušné postupy s cílem zřídit oddělení zaměřené na kulturní a tvůrčí odvětví v rámci Eurostatu, vzhledem k tomu, že v současné době žádné takové oddělení neexistuje?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 21. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí