Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentiniai klausimai
PDF 52kWORD 10k
2020 m. birželio 12 d.
E-004894/2020
Klausimas, į kurį atsakoma raštu E-004894/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Radka Maxová (Renew), Manuel Pizarro (S&D), Petra Kammerevert (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Vlad-Marius Botoş (Renew), Ibán García Del Blanco (S&D), Nicolae Ştefănuță (Renew), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Irena Joveva (Renew), Emmanouil Fragkos (ECR), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Elżbieta Kruk (ECR), Demetris Papadakis (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Dan-Ștefan Motreanu (PPE), José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Salima Yenbou (Verts/ALE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Fabio Massimo Castaldo (NI), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Monika Beňová (S&D)
 Atsakymas raštu 
 Tema: Duomenų apie kultūros ir kūrybos sektorius trūkumas

Tarptautinių organizacijų, valstybių narių ir pilietinės visuomenės organizacijų atstovai pabrėžia, kad duomenų apie kultūros ir kūrybos sektorius trūkumas yra viena pagrindinių kliūčių, su kuriomis susiduriama norint skirti skubią paramą šiems dėl COVID-19 pandemijos ypač smarkiai nukentėjusiems sektoriams. Su šia duomenų trūkumo problema buvo susiduriama dar iki pandemijos. Vis dėlto šios problemos pasekmės darosi vis sunkesnės ir ateityje toliau sunkės. Juk tiksli, tinkama, palyginama, stebima ir atnaujinama informacija, ypatingą dėmesį skiriant visiems be išimties skirtingiems kultūros ir kūrybos pramonės sektoriams, gaunama iš oficialaus bendro ES šaltinio, yra nepaprastai svarbi siekiant a) užtikrinti geriausią įmanomą sprendimų priėmimą ir politikos formavimą, b) skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas bei c) kurti geresnę kultūros ir kūrybos sektorių ir, savo ruožtu, visos ES visuomenės ateitį.

1. Kokių priemonių ketina imtis Komisija, kad būtų renkami duomenys apie COVID-19 poveikį kultūros ir kūrybos sektoriams?

2. Ar bus imtasi priemonių kultūros ir kūrybos sektoriams ilgainiui kartografuoti remiantis stebimais ir atnaujinamais duomenis bei didelį dėmesį skiriant ir atskiriems susijusiems sektoriams?

3. Ar Komisija pradės procedūras, kad būtų įsteigtas kultūros ir kūrybos sektoriams skirtas Eurostato padalinys, kadangi šiuo metu tokio padalinio nėra?

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika