Pytanie poselskie - E-004894/2020Pytanie poselskie
E-004894/2020

Brak danych na temat sektora kreatywnego i sektora kultury

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-004894/2020
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Radka Maxová (Renew), Manuel Pizarro (S&D), Petra Kammerevert (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Vlad-Marius Botoş (Renew), Ibán García Del Blanco (S&D), Nicolae Ştefănuță (Renew), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Irena Joveva (Renew), Emmanouil Fragkos (ECR), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Elżbieta Kruk (ECR), Demetris Papadakis (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Dan-Ștefan Motreanu (PPE), José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Salima Yenbou (Verts/ALE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Fabio Massimo Castaldo (NI), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Monika Beňová (S&D)

Przedstawiciele organizacji międzynarodowych, państwa członkowskie i organizacje społeczeństwa obywatelskiego zwrócili uwagę, że brak danych na temat sektora kreatywnego i sektora kultury jest jedną z głównych przeszkód utrudniających natychmiastowe wsparcie sektora kreatywnego i sektora kultury, które zostały poważnie dotknięte skutkami pandemii COVID-19. Ten brak danych był już problematyczny przed pandemią, jednak jego konsekwencje są coraz poważniejsze, a w przyszłości sytuacja będzie się pogarszać. Dokładne, adekwatne, porównywalne, monitorowane i aktualizowane informacje oparte na oficjalnym wspólnym punkcie odniesienia UE – ze szczególnym uwzględnieniem wszelkiego rodzaju sektorów zaangażowanych w sektor kreatywny i sektor kultury – mają wszakże kluczowe znaczenie dla: a) zapewnienia jak najskuteczniejszego procesu podejmowania decyzji i kształtowania polityki; b) pobudzania badań i innowacji; oraz c) zapewnienia lepszej przyszłości dla sektora kreatywnego i sektora kultury, a tym samym dla całego społeczeństwa UE.

Ostatnia aktualizacja: 21 września 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności