Întrebare parlamentară - E-004894/2020Întrebare parlamentară
E-004894/2020

Lipsa datelor privind industriile culturale și creative

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-004894/2020
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Radka Maxová (Renew), Manuel Pizarro (S&D), Petra Kammerevert (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Vlad-Marius Botoş (Renew), Ibán García Del Blanco (S&D), Nicolae Ştefănuță (Renew), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Irena Joveva (Renew), Emmanouil Fragkos (ECR), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Elżbieta Kruk (ECR), Demetris Papadakis (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Dan-Ștefan Motreanu (PPE), José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Salima Yenbou (Verts/ALE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Fabio Massimo Castaldo (NI), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Monika Beňová (S&D)

Reprezentanți ai unor organizații internaționale, state membre și organizații ale societății civile subliniază că lipsa acestor date este un obstacol major în calea reacției imediate de sprijinire a industriilor culturale și creative din partea statelor membre și a UE, aceste industrii fiind mai afectate ca oricând de pandemia de COVID-19. Lipsa informațiilor reprezenta o problemă pentru industriile culturale și creative încă dinainte de pandemie. Totuși, consecințele acestei probleme se agravează pe zi ce trece și se vor agrava și mai mult în viitor. La urma urmei, pentru îmbunătăți cât mai mult cu putință a) luarea deciziilor și conceperea politicilor, b) stimularea cercetării și inovării și c) crearea unui viitor mai bun pentru industriile culturale și creative și, astfel, pentru societatea europeană în ansamblu, este esențial să existe informații temeinice cu date corecte, adecvate, comparabile, monitorizate și actualizate, cu un accent deosebit pe toate industriile culturale și creative și provenind dintr-un punct de referință european comun și oficial.

Ultima actualizare: 21 septembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate