Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 37kWORD 16k
10 november 2020
E-004917/2020(ASW)
Antwoord van de heer Várhelyi
namens de Europese Commissie
Vraagnummer: E-004917/2020

De Commissie heeft sinds 2016 in het kader van het instrument voor pretoetredingssteun aan Turkije geen extra financiering meer toegekend voor cultureel erfgoed. De activiteit „Gemeenschappelijk cultureel erfgoed: bescherming en dialoog tussen Turkije en de EU — fase II” in het kader van het jaarlijkse actieprogramma 2016 is de laatste die in dit verband financiering ontving.

Het voornaamste doel van deze activiteit is de dialoog met het maatschappelijk middenveld te bevorderen door middel van cultuur, kunst, de creatieve sector en het cultureel erfgoed, door grensoverschrijdende dialoog en netwerking tussen maatschappelijke organisaties in Turkije en de EU. Rekening houdend met de huidige context is de Commissie derhalve van oordeel dat een opschorting of stopzetting van dergelijke projecten alleen nog grotere schade zou berokkenen aan de maatschappelijke organisaties die in een steeds moeilijker en vijandiger milieu moeten werken, en dat het ook een negatief signaal zou zijn voor die maatschappelijke organisaties welke de waarden en beginselen van de EU, zoals de interculturele dialoog, bevorderen.

Zoals de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter heeft beklemtoond(1), heeft de Hagia Sophia een sterke symbolische, historische en universele waarde. Het besluit om de Hagia Sophia en de Chora-kerk om te vormen tot moskee is betreurenswaardig. Als stichtend lid van de Alliantie der beschavingen heeft Turkije zich ertoe verbonden de interreligieuze en interculturele dialoog te bevorderen en te pleiten voor tolerantie en coëxistentie.

(1)https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/82728/Turkey:%20Statement%20by%20the%20High%20Representative/Vice-President%20Josep%20Borrell%20on%20the%20decision%20regarding%20Hagia%20Sophia
Laatst bijgewerkt op: 12 november 2020Juridische mededeling - Privacybeleid