Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Парламентарни въпроси
PDF 62kWORD 11k
8 септември 2020 г.
E-004917/2020
Въпрос с искане за писмен отговор E-004917/2020
до Комисията
Член 138 от Правилника за дейността
Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Vangelis Meimarakis (PPE), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Manolis Kefalogiannis (PPE), Maria Spyraki (PPE), Stelios Kympouropoulos (PPE), Georgios Kyrtsos (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Lefteris Christoforou (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Ivan Štefanec (PPE), Stefan Berger (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Antonio López-Istúriz White (PPE), Johan Van Overtveldt (ECR), Željana Zovko (PPE), Rasa Juknevičienė (PPE), Peter van Dalen (PPE), Eva Kaili (S&D), Salvatore De Meo (PPE), Geert Bourgeois (ECR), György Hölvényi (PPE), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), David Lega (PPE), Sergio Berlato (ECR), Miriam Lexmann (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Dace Melbārde (ECR), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Carlo Fidanza (ECR), Peter Pollák (PPE), Marek Paweł Balt (S&D), Rob Rooken (ECR), Robert Roos (ECR), Derk Jan Eppink (ECR), Costas Mavrides (S&D)
 Писмен отговор 
 Относно: Незабавно прекратяване на финансирането за Турция в областта на културното наследство

Храмът „Света София“ и манастирът в Хо̀ра са включени в списъка на обектите на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Въпреки че Турция е член на Алианса за култури на ЮНЕСКО и (се предполага, че) е поела ангажимент за междурелигиозен и междукултурен диалог, както и за насърчаване на толерантността и съжителството между културите, тя превърна музеите „Света София“ и манастира в Хо̀ра в джамии. Тези действия ясно показват, че както в много други случаи, Турция не възнамерява да изпълнява международните си задължения, дори по въпроси, които касаят културното наследство.

Предвид гореизложеното, ще отговори ли Комисията на следните въпроси:

1. Възнамерява ли ЕС да намали финансирането за Турция за дейности в областта на културното наследство, като например схемата за отпускане на безвъзмездни средства за общото културно наследство: Опазване и диалог между Турция и ЕС? (1)

2. Какви други конкретни последици ще има в отговор на тези неприемливи действия от страна на Турция по отношение на културното наследство?

(1)Схема за отпускане на безвъзмездни средства за общото културно наследство: Опазване и диалог между Турция и ЕС (https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1576604379982&do=publi.detPUB&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&searchtype=QS&page=1&aoref=167523&userlanguage=en)
Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 21 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност