Uz Europarl portālu

Choisissez la langue de votre document :

Deputātu jautājumi
PDF 66kWORD 11k
2020. gada 8. septembris
E-004917/2020
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski E-004917/2020
Komisijai
Reglamenta 138. pants
Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Vangelis Meimarakis (PPE), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Manolis Kefalogiannis (PPE), Maria Spyraki (PPE), Stelios Kympouropoulos (PPE), Georgios Kyrtsos (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Lefteris Christoforou (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Ivan Štefanec (PPE), Stefan Berger (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Antonio López-Istúriz White (PPE), Johan Van Overtveldt (ECR), Željana Zovko (PPE), Rasa Juknevičienė (PPE), Peter van Dalen (PPE), Eva Kaili (S&D), Salvatore De Meo (PPE), Geert Bourgeois (ECR), György Hölvényi (PPE), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), David Lega (PPE), Sergio Berlato (ECR), Miriam Lexmann (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Dace Melbārde (ECR), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Carlo Fidanza (ECR), Peter Pollák (PPE), Marek Paweł Balt (S&D), Rob Rooken (ECR), Robert Roos (ECR), Derk Jan Eppink (ECR), Costas Mavrides (S&D)
 Rakstiska atbilde 
 Temats: Tūlītēja finansējuma pārtraukšana Turcijai kultūras mantojuma lietām

UNESCO ir iekļāvusi Svētās Sofijas katedrāli un Horas klosteri Pasaules mantojuma sarakstā. Lai gan Turcija ir UNESCO Kultūras alianses locekle un (kā sagaidāms) ir apņēmusies īstenot starpkonfesiju un starpkultūru dialogu, kā arī veicināt iecietību un kultūru līdzāspastāvēšanu, tā ir pārveidojusi Svētās Sofijas katedrāles un Horas klostera muzejus par mošejām. Šīs darbības skaidri parāda, ka, tāpat kā daudzos citos gadījumos, Turcija negrasās ievērot savas starptautiskās saistības, pat tādos jautājumos, kas attiecas uz kultūras mantojumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisijai lūdz atbildēt uz šādiem jautājumiem:

1. Vai ES ir paredzējusi samazināt finansējumu Turcijai kultūras mantojuma darbībām, piemēram, dotāciju shēmai Common Cultural Heritage Grant Scheme : Preservation and dialogue between Turkey and the EU? (1)

2. Kādas vēl konkrētas sekas būs par atbildi uz šīm nepieņemamajām Turcijas darbībām attiecībā uz kultūras mantojumu?

(1) Grant Scheme for Common Cultural Heritage : Preservation and dialogue between Turkey and the EU (Dotāciju shēma kopīgajam kultūras mantojumam: saglabāšana un Turcijas un ES dialogs) (https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1576604379982&do=publi.detPUB&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&searchtype=QS&page=1&aoref=167523&userlanguage=en
Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 21. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika