Parlementaire vraag - E-004917/2020Parlementaire vraag
E-004917/2020

  Onmiddellijke stopzetting van de financiering voor Turkije voor activiteiten op het gebied van cultureel erfgoed

  Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-004917/2020
  aan de Commissie
  Artikel 138 van het Reglement
  Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Vangelis Meimarakis (PPE), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Manolis Kefalogiannis (PPE), Maria Spyraki (PPE), Stelios Kympouropoulos (PPE), Georgios Kyrtsos (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Lefteris Christoforou (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Ivan Štefanec (PPE), Stefan Berger (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Antonio López-Istúriz White (PPE), Johan Van Overtveldt (ECR), Željana Zovko (PPE), Rasa Juknevičienė (PPE), Peter van Dalen (PPE), Eva Kaili (S&D), Salvatore De Meo (PPE), Geert Bourgeois (ECR), György Hölvényi (PPE), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), David Lega (PPE), Sergio Berlato (ECR), Miriam Lexmann (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Dace Melbārde (ECR), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Carlo Fidanza (ECR), Peter Pollák (PPE), Marek Paweł Balt (S&D), Rob Rooken (ECR), Robert Roos (ECR), Derk Jan Eppink (ECR), Costas Mavrides (S&D)

  De Hagia Sophia en het Chora-klooster zijn door de Unesco opgenomen op de lijst van werelderfgoed. Hoewel Turkije lid is van de Alliantie van Culturen van de Unesco en dus mag worden verondersteld zich in te zetten voor interreligieuze en interculturele dialoog en voor het bevorderen van verdraagzaamheid en co-existentie tussen culturen, heeft het de musea van de Hagia Sophia en het Chora-klooster omgevormd tot moskeeën. Deze stappen tonen duidelijk aan dat Turkije, zoals in vele andere gevallen, niet voornemens is zijn internationale verplichtingen na te komen, zelfs niet op het gebied van cultureel erfgoed.

  Kan de Commissie, gezien het bovenstaande, antwoorden op de volgende vragen?

  Laatst bijgewerkt op: 21 september 2020
  Juridische mededeling - Privacybeleid