Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 54kWORD 11k
8 września 2020
E-004917/2020
Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-004917/2020
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Vangelis Meimarakis (PPE), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Manolis Kefalogiannis (PPE), Maria Spyraki (PPE), Stelios Kympouropoulos (PPE), Georgios Kyrtsos (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Lefteris Christoforou (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Ivan Štefanec (PPE), Stefan Berger (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Antonio López-Istúriz White (PPE), Johan Van Overtveldt (ECR), Željana Zovko (PPE), Rasa Juknevičienė (PPE), Peter van Dalen (PPE), Eva Kaili (S&D), Salvatore De Meo (PPE), Geert Bourgeois (ECR), György Hölvényi (PPE), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), David Lega (PPE), Sergio Berlato (ECR), Miriam Lexmann (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Dace Melbārde (ECR), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Carlo Fidanza (ECR), Peter Pollák (PPE), Marek Paweł Balt (S&D), Rob Rooken (ECR), Robert Roos (ECR), Derk Jan Eppink (ECR), Costas Mavrides (S&D)
 Odpowiedź na piśmie 
 Przedmiot: Natychmiastowe zaprzestanie przekazywania Turcji środków finansowych na działania związane z dziedzictwem kulturowym

Hagia Sophia i Kościół Chora wpisano na listę obiektów światowego dziedzictwa UNESCO. Choć Turcja jest członkiem Sojuszu Kultur UNESCO oraz (podobno) jest zaangażowana w dialog międzywyznaniowy i międzykulturowy, a także w promowanie tolerancji i współistnienia kultur, przekształciła muzea Hagia Sophia i Kościół Chora w meczety. Pokazuje to wyraźnie, że podobnie jak w wielu innych przypadkach Turcja nie zamierza wywiązywać się ze swoich zobowiązań międzynarodowych, nawet w kwestiach dotyczących dziedzictwa kulturowego.

W związku z powyższym Komisja jest proszona o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy UE zamierza zmniejszyć środki finansowe dla Turcji na działania związane z dziedzictwem kulturowym, takie jak program dotacji na rzecz wspólnego dziedzictwa kulturowego: ochrona i dialog między Turcją i UE? (1)

2. Jakie będą inne konkretne skutki w reakcji na te niedopuszczalne działania Turcji w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego?

(1)Program dotacji na rzecz wspólnego dziedzictwa kulturowego: ochrona i dialog między Turcją i UE (https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1576604379982&do=publi.detPUB&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&searchtype=QS&page=1&aoref=167523&userlanguage=en
Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 21 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności