Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 56kWORD 11k
8. septembra 2020
E-004917/2020
Otázka na písomné zodpovedanie E-004917/2020
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Vangelis Meimarakis (PPE), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Manolis Kefalogiannis (PPE), Maria Spyraki (PPE), Stelios Kympouropoulos (PPE), Georgios Kyrtsos (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Lefteris Christoforou (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Ivan Štefanec (PPE), Stefan Berger (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Antonio López-Istúriz White (PPE), Johan Van Overtveldt (ECR), Željana Zovko (PPE), Rasa Juknevičienė (PPE), Peter van Dalen (PPE), Eva Kaili (S&D), Salvatore De Meo (PPE), Geert Bourgeois (ECR), György Hölvényi (PPE), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), David Lega (PPE), Sergio Berlato (ECR), Miriam Lexmann (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Dace Melbārde (ECR), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Carlo Fidanza (ECR), Peter Pollák (PPE), Marek Paweł Balt (S&D), Rob Rooken (ECR), Robert Roos (ECR), Derk Jan Eppink (ECR), Costas Mavrides (S&D)
 Písomná odpoveď 
 Vec: Okamžité ukončenie poskytovania finančných prostriedkov Turecku v oblasti kultúrneho dedičstva

Organizácia UNESCO zaradila chrám Hagia Sofia a kláštor Chora do zoznamu lokalít svetového dedičstva. Hoci je Turecko členom Aliancie kultúr UNESCO a (údajne) je odhodlané zasadzovať sa o dialóg medzi náboženstvami a kultúrami a podporovať toleranciu a koexistenciu kultúr, prebudovalo múzeá Hagia Sofia a kláštor Chora na mešity. Tieto kroky jasne ukazujú, že Turecko nemá v úmysle, ako v mnohých iných prípadoch, plniť svoje medzinárodné záväzky, a to ani v otázkach týkajúcich sa kultúrneho dedičstva.

Mohla by Komisia vzhľadom na uvedené skutočnosti odpovedať na tieto otázky:

1. Má EÚ v úmysle prerušiť poskytovanie finančných prostriedkov Turecku na činnosti v oblasti kultúrneho dedičstva, ako je napríklad Grantový program pre spoločné kultúrne dedičstvo: Zachovanie kultúrneho dedičstva a dialóg medzi Tureckom a EÚ? (1)

2. Aké ďalšie konkrétne dôsledky sa vyvodia v reakcii na tieto neprijateľné kroky Turecka v súvislosti s kultúrnym dedičstvom?

(1)Grantový program pre spoločné kultúrne dedičstvo: Zachovanie kultúrneho dedičstva a dialóg medzi Tureckom a EÚ? (https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1576604379982&do=publi.detPUB&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&searchtype=QS&page=1&aoref=167523&userlanguage=en)
Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 21. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia