• DE - Deutsch
  • EN - English
  • FR - français
  • HR - hrvatski
  • IT - italiano
Parlamentarno pitanje - E-005245/2020Parlamentarno pitanje
E-005245/2020

5G i zdravstveni rizik od elektromagnetskih polja: Komisija namjerno miješa mišljenja SCENIHR-a i SCHEER-a

Pitanje za pisani odgovor E-005245/2020
upućeno Komisiji
Članak 138. Poslovnika
Ivan Vilibor Sinčić (NI), Piernicola Pedicini (NI), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE)

U svojem odgovoru na parlamentarno pitanje zastupnika Sinčića (P-000873/2020)[1] povjerenik Breton navodi da Znanstveni odbor za zdravlje, okoliš i nove rizike (SCHEER) ima stalnu zadaću procjenjivati zdravstvene rizike od izloženosti elektromagnetskim poljima te da je taj odbor već izdao pet relevantnih mišljenja. Zbrku stvara činjenica da se SCHEER-u, koji je s radom započeo 2016., pripisuju mišljenja čiji je autor Znanstveni odbor za nove i novoutvrđene zdravstvene rizike (SCENIHR), koji je svoje posljednje mišljenje objavio 2015.[2] SCHEER još nije izdao mišljenje, samo izjavu u prosincu 2018. u kojoj se navodi da bi 5G tehnologija mogla imati biološke posljedice[3].

Unatoč tome što SCHEER nije dovršio svoju procjenu rizika od 5G mreža, povjerenik Breton u svojem odgovoru izražava potporu toj tehnologiji te se pritom referira samo na Međunarodnu komisiju za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP), nevladinu organizaciju sa sjedištem u Münchenu[4]. Ne spominje apel više od 180 europskih znanstvenika[5] koji predlažu moratorij na uvođenje 5G tehnologije dok se u potpunosti ne istraže njezine potencijalne opasnosti za ljudsko zdravlje i okoliš[6].

Podržavatelji pitanja[10]

Posljednje ažuriranje: 11. listopada 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti