Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-005396/2020Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-005396/2020

Ατυχείς ρυθμίσεις της CETA και παρουσία κρέατος με ορμόνες στην ευρωπαϊκή αγορά

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005396/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Jean-Lin Lacapelle (ID), François-Xavier Bellamy (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Rosanna Conte (ID), Gilles Lebreton (ID), André Rougé (ID), Gilbert Collard (ID), Aurelia Beigneux (ID), Herve Juvin (ID), Maxette Pirbakas (ID), Elżbieta Kruk (ECR), Ivan David (ID), Jérôme Rivière (ID), Annika Bruna (ID), Traian Băsescu (PPE), Catherine Griset (ID), Julie Lechanteux (ID), Ioannis Lagos (NI), Silvia Sardone (ID), France Jamet (ID)

Σε έλεγχο[1] που διενεργήθηκε από τη ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Επιτροπής, με σκοπό την αξιολόγηση της ιχνηλασιμότητας του καναδικού χοιρείου και βοείου κρέατος που προορίζονται για εξαγωγή στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών της CETA, διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις.

Πράγματι, ενώ η CETA έχει ανοίξει την ευρωπαϊκή αγορά βοείου κρέατος στους καναδούς εξαγωγείς, ο έλεγχος αυτός φέρνει στο φως κενά στην καναδική νομοθεσία που επιτρέπουν σε βοοειδή που τους έχουν χορηγηθεί ορμόνες, να φέρουν τη σήμανση «χωρίς ορμόνες».

Δεδομένου ότι η οδηγία 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996[2], απαγορεύει ρητώς τη διάθεση στην αγορά βοείου κρέατος που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία με ουσίες θυρεοστατικής, οιστρογόνου, ανδρογόνου ή γεσταγόνου δράσης, καθώς και με β-ανταγωνιστικές ουσίες (επιστημονικές ονομασίες των ορμονών):

Βουλευτής που στηρίζει την ερώτηση[3]

Τελευταία ενημέρωση: 16 Οκτωβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου