Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 27kWORD 17k
7 Ιανουαρίου 2021
E-005399/2020(ASW)
Απάντηση του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου κ. Borrell
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-005399/2020

Η συμφιλίωση αποτελεί βασικό θεμέλιο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και των αξιών που το διέπουν. Στο πνεύμα αυτό, έχει μεγάλη σημασία οι χώρες να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν το παρελθόν τους μέσω ανοικτών και ειλικρινών συζητήσεων.

Επιπλέον, η ΕΕ έχει τονίσει επανειλημμένα ότι η Τουρκία, ως υποψήφια χώρα, οφείλει να επιδιώκει την επίτευξη όσο το δυνατόν υψηλότερων δημοκρατικών προτύπων και πρακτικών, και πρέπει να εγγυάται τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η ΕΕ ενθαρρύνει τη λήψη περαιτέρω ουσιαστικών μέτρων που θα προετοιμάσουν το έδαφος για πλήρη συμφιλίωση των πολιτών της Τουρκίας και της Αρμενίας, καθώς και των κοινωνιών τους.

Οι λύσεις δεν θα προκύψουν μέσα από συγκρούσεις. Οι διαφορές πρέπει να συζητούνται και να διευθετούνται μέσω διαπραγματεύσεων. Ο διάλογος με καλή πίστη και σύμφωνα με την αρχή της ειρηνικής επίλυσης διαφορών βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να είναι ο μόνος τρόπος εξεύρεσης βιώσιμων λύσεων.

Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στη διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας και προτρέπει αμφότερες τις πλευρές να συνεχίσουν να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή χωρίς προαπαιτούμενα.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου