Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 49kWORD 10k
7. oktober 2020
E-005517/2020
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-005517/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 138
Erik Marquardt (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Henrike Hahn (Verts/ALE), Özlem Demirel (GUE/NGL), Barry Andrews (Renew), Malin Björk (GUE/NGL), Sven Giegold (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Clare Daly (GUE/NGL), Mick Wallace (GUE/NGL), Dietmar Köster (S&D), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Tanja Fajon (S&D), Irena Joveva (Renew), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Abir Al-Sahlani (Renew), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Margrete Auken (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Bettina Vollath (S&D), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Patrick Breyer (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Brando Benifei (S&D), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Jordi Solé (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Martin Sonneborn (NI), Viktor Uspaskich (Renew), Manon Aubry (GUE/NGL), Tineke Strik (Verts/ALE), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Leila Chaibi (GUE/NGL), Sarah Wiener (Verts/ALE), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Alexandra Geese (Verts/ALE), Isabel Santos (S&D), Rosa D'Amato (NI), Raphaël Glucksmann (S&D), Hannah Neumann (Verts/ALE), Sara Cerdas (S&D), Martin Häusling (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE), Delara Burkhardt (S&D), Ville Niinistö (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Philippe Lamberts (Verts/ALE)
 Om: Retsforfølgelse af NGO'er i Grækenland

De græske myndigheder retsforfølger 35 personer, der arbejder for NGO'er, for at lette menneskehandel. Nogle af dem er udenlandske statsborgere, og NGO'erne er primært europæiske eftersøgnings- og redningsorganisationer. Myndighederne hævder, at de skjuler deres aktiviteter som humanitære operationer. I lyset af de græske asylpolitikker står det klart, at disse NGO'ers livrednings- og overvågningsaktiviteter strider imod de græske myndigheders politiske mål. Kriminalisering af NGO'er eller andre ikke-statslige aktører, der udfører eftersøgnings- og redningsoperationer til søs under overholdelse af de relevante retlige rammer, er i strid med folkeretten og derfor ikke tilladt i henhold til EU-retten, hvilket Kommissionen gentog i sin seneste vejledning om direktivet om hjælp til ulovlig indrejse.

1. Hvad agter Kommissionen at gøre for at sikre gennemførelsen af dens retningslinjer, da de, der yder bistand ved at redde mennesker på havet, ikke kan retsforfølges i Grækenland?

2. Hvordan agter Kommissionen at beskytte EU's borgere mod ulovlig retsforfølgning i medlemsstaterne?

3. Den aktive forfølgelse af NGO'er forhindrer den nødvendige humanitære indsats og lobbyaktivitet og koster hver dag menneskeliv. Hvilke strategier har Kommissionen for at sikre, at Grækenland overholder forpligtelsen til at redde liv til søs?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 21. oktober 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik