Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 47kWORD 10k
7. lokakuuta 2020
E-005517/2020
Kirjallisesti vastattava kysymys E-005517/2020
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Erik Marquardt (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Henrike Hahn (Verts/ALE), Özlem Demirel (GUE/NGL), Barry Andrews (Renew), Malin Björk (GUE/NGL), Sven Giegold (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Clare Daly (GUE/NGL), Mick Wallace (GUE/NGL), Dietmar Köster (S&D), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Tanja Fajon (S&D), Irena Joveva (Renew), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Abir Al-Sahlani (Renew), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Margrete Auken (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Bettina Vollath (S&D), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Patrick Breyer (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Brando Benifei (S&D), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Jordi Solé (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Martin Sonneborn (NI), Viktor Uspaskich (Renew), Manon Aubry (GUE/NGL), Tineke Strik (Verts/ALE), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Leila Chaibi (GUE/NGL), Sarah Wiener (Verts/ALE), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Alexandra Geese (Verts/ALE), Isabel Santos (S&D), Rosa D'Amato (NI), Raphaël Glucksmann (S&D), Hannah Neumann (Verts/ALE), Sara Cerdas (S&D), Martin Häusling (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE), Delara Burkhardt (S&D), Ville Niinistö (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Philippe Lamberts (Verts/ALE)
 Kirjallinen vastaus 
 Aihe: Kansalaisjärjestöjen syytteeseenpano Kreikassa

Kreikan viranomaiset ovat asettamassa syytteeseen 35 kansalaisjärjestöissä työskentelevää ihmistä ihmiskaupassa avustamisesta. Osa heistä on muiden maiden kansalaisia ja asianomaiset kansalaisjärjestöt ovat lähinnä eurooppalaisia etsintä- ja pelastusoperaatioita suorittavia järjestöjä. Viranomaiset väittävät heidän naamioivan toimiaan humanitaarisiksi operaatioiksi. Kreikan turvapaikkapolitiikan valossa on selvää, että näiden kansalaisjärjestöjen ihmishenkiä pelastavat toimet ja valvontatoiminta ovat ristiriidassa Kreikan viranomaisten asettamien poliittisten tavoitteiden kanssa. Sellaisten kansalaisjärjestöjen tai muiden valtiosta riippumattomien toimijoiden kriminalisointi, jotka toteuttavat etsintä- ja pelastusoperaatioita asiaa koskevaa lainsäädäntökehystä noudattaen, on vastoin kansainvälistä oikeutta, eikä sitä näin ollen sallita EU:n lainsäädännössä, kuten komissio totesi viimeaikaisessa avustamisdirektiiviä koskevassa ohjeistuksessaan.

1. Mitä komissio aikoo tehdä varmistaakseen ohjeistuksensa täytäntöönpanon, jotta ihmisten pelastamiseen merellä osallistuvia ei voida asettaa syytteeseen Kreikassa?

2. Miten komissio aikoo suojata Euroopan unionin kansalaisia laittomalta syytteeseenpanolta jäsenvaltioissa?

3. Koska kansalaisjärjestöjen vainoaminen estää tarvittavan humanitaarisen toiminnan ja vaikuttamistoimet, ihmishenkiä menetetään päivittäin. Mitä strategioita komissiolla on varmistaa, että Kreikka kunnioittaa velvollisuuttaan pelastaa ihmishenkiä merellä?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 21. lokakuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö