Fill ar thairseach Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 48kWORD 10k
7 Deireadh Fómhair 2020
E-005517/2020
Ceist i gcomhair freagra i scríbhinn E-005517/2020
ar an gCoimisiún
Riail 138
Erik Marquardt (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Henrike Hahn (Verts/ALE), Özlem Demirel (GUE/NGL), Barry Andrews (Renew), Malin Björk (GUE/NGL), Sven Giegold (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Clare Daly (GUE/NGL), Mick Wallace (GUE/NGL), Dietmar Köster (S&D), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Tanja Fajon (S&D), Irena Joveva (Renew), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Abir Al-Sahlani (Renew), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Margrete Auken (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Bettina Vollath (S&D), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Patrick Breyer (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Brando Benifei (S&D), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Jordi Solé (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Martin Sonneborn (NI), Viktor Uspaskich (Renew), Manon Aubry (GUE/NGL), Tineke Strik (Verts/ALE), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Leila Chaibi (GUE/NGL), Sarah Wiener (Verts/ALE), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Alexandra Geese (Verts/ALE), Isabel Santos (S&D), Rosa D'Amato (NI), Raphaël Glucksmann (S&D), Hannah Neumann (Verts/ALE), Sara Cerdas (S&D), Martin Häusling (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE), Delara Burkhardt (S&D), Ville Niinistö (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Philippe Lamberts (Verts/ALE)
 Freagra i scríbhinn 
 Ábhar: Ionchúiseamh ENRanna sa Ghréig

Tá údaráis na Gréige ag déanamh ionchúiseamh ar 35 duine a oibríonn do ENRanna as gáinneáil ar dhaoine a éascú. Is náisiúnaigh sheachtracha iad cuid acu, agus is eagraíochtaí cuardaigh agus tarrthála Eorpacha go príomha iad na ENRanna. Maíonn na húdaráis go ndéanann siad a ngníomhaíochtaí a cheilt mar oibríochtaí daonnúla. I bhfianaise bheartais na Gréige a bhaineann leis an tearmann, is léir go bhfuil gníomhaíochtaí na ENRanna sin i dtaca le beatha daoine a shábháil agus a ngníomhaíochtaí faire ag teacht salach ar chuspóirí polaitiúla údaráis na Gréige. Is ionann coiriúlú ENRanna nó aon ghníomhaithe neamhstáit eile a dhéanann oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála ar muir, i gcomhréir leis an gcreat dlíthiúil ábhartha, agus sárú ar an dlí idirnáisiúnta, agus dá bhrí sin ní cheadaítear é faoi dhlí AE, mar atá athdhearbhaithe ag an gCoimisiún sa treoir uaidh a tugadh le déanaí i ndáil leis an Treoir maidir le hÉascú.

1. Céard a dhéanfaidh an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear a threoir chun feidhme, ós rud é nach féidir ionchúiseamh a dhéanamh orthu siúd sa Ghréig atá ag cur cúnamh ar fáil trí dhaoine ar muir a tharrtháil?

2. Cén chaoi a bhfuil sé beartaithe ag an gCoimisiún saoránaigh an Aontais Eorpaigh a chosaint ar ionchúiseamh neamhdhleathach ag na Ballstáit?

3. Ós rud é go gcuireann ionchúiseamh gníomhach ENRanna bac ar ghníomhaíocht riachtanach dhaonnúil agus abhcóideachta, cailltear daoine gach lá. Céard iad na straitéisí atá ag an gCoimisiún chun a áirithiú go ndéanfaidh an Ghréig urraim a thabhairt don oibleagáid maidir le beatha daoine a shábháil ar muir?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 21 Deireadh Fómhair 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais