Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentiniai klausimai
PDF 53kWORD 11k
2020 m. spalio 7 d.
E-005517/2020
Klausimas, į kurį atsakoma raštu E-005517/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
Erik Marquardt (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Henrike Hahn (Verts/ALE), Özlem Demirel (GUE/NGL), Barry Andrews (Renew), Malin Björk (GUE/NGL), Sven Giegold (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Clare Daly (GUE/NGL), Mick Wallace (GUE/NGL), Dietmar Köster (S&D), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Tanja Fajon (S&D), Irena Joveva (Renew), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Abir Al-Sahlani (Renew), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Margrete Auken (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Bettina Vollath (S&D), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Patrick Breyer (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Brando Benifei (S&D), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Jordi Solé (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Martin Sonneborn (NI), Viktor Uspaskich (Renew), Manon Aubry (GUE/NGL), Tineke Strik (Verts/ALE), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Leila Chaibi (GUE/NGL), Sarah Wiener (Verts/ALE), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Alexandra Geese (Verts/ALE), Isabel Santos (S&D), Rosa D'Amato (NI), Raphaël Glucksmann (S&D), Hannah Neumann (Verts/ALE), Sara Cerdas (S&D), Martin Häusling (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE), Delara Burkhardt (S&D), Ville Niinistö (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Philippe Lamberts (Verts/ALE)
 Atsakymas raštu 
 Tema: Nevyriausybinių organizacijų (NVO) persekiojimas Graikijoje

Graikijos valdžios institucijos patraukė baudžiamojon atsakomybėn 35 nevyriausybinėse organizacijose (NVO) dirbančius asmenis už tai, kad jie padėjo prekiauti žmonėmis. Kai kurie iš šių asmenų yra užsienio šalių piliečiai, o NVO – tai visų pirma Europos paieškos ir gelbėjimo organizacijos ir valdžios institucijos teigia, kad humanitarinėmis operacijomis tik dangstoma jų tikroji veikla. Atsižvelgiant į Graikijos su prieglobsčiu susijusią politiką akivaizdu, kad šių NVO vykdoma gyvybių gelbėjimo ir sergėjimo veikla prieštarauja Graikijos valdžios institucijų politiniams tikslams. NVO ar bet kokių kitų nevalstybinių subjektų, kurie vykdo paieškos ir gelbėjimo operacijas jūroje laikydamiesi atitinkamos teisinės sistemos, kriminalizavimas yra tarptautinės teisės pažeidimas ir todėl draudžiamas pagal ES teisę, kaip pakartojo Komisija savo naujausiose gairėse dėl Padėjimo direktyvos.

1. Kokių veiksmų imsis Komisija siekdama užtikrinti, kad būtų įgyvendintos jos gairės, atsižvelgiant į tai, kad pagalbą gelbėjant žmones jūroje teikiantys asmenys negali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn Graikijoje?

2. Kaip Komisija planuoja apsaugoti Europos Sąjungos piliečius nuo neteisėto valstybių narių vykdomo baudžiamojo persekiojimo?

3. Kadangi dėl aktyvaus NVO persekiojimo trukdoma vykdyti būtiną humanitarinę ir atstovavimo veiklą, kasdien žūsta žmonės. Kokias strategijas yra numačiusi Komisija, kurias taikant būtų užtikrinama, kad Graikija laikytųsi įsipareigojimo gelbėti gyvybes jūroje?

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2020 m. spalio 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika