Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 49kWORD 10k
7. oktober 2020
E-005517/2020
Vprašanje za pisni odgovor E-005517/2020
za Komisijo
Člen 138 Poslovnika
Erik Marquardt (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Henrike Hahn (Verts/ALE), Özlem Demirel (GUE/NGL), Barry Andrews (Renew), Malin Björk (GUE/NGL), Sven Giegold (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Clare Daly (GUE/NGL), Mick Wallace (GUE/NGL), Dietmar Köster (S&D), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Tanja Fajon (S&D), Irena Joveva (Renew), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Abir Al-Sahlani (Renew), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Margrete Auken (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Bettina Vollath (S&D), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Patrick Breyer (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Brando Benifei (S&D), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Jordi Solé (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Martin Sonneborn (NI), Viktor Uspaskich (Renew), Manon Aubry (GUE/NGL), Tineke Strik (Verts/ALE), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Leila Chaibi (GUE/NGL), Sarah Wiener (Verts/ALE), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Alexandra Geese (Verts/ALE), Isabel Santos (S&D), Rosa D'Amato (NI), Raphaël Glucksmann (S&D), Hannah Neumann (Verts/ALE), Sara Cerdas (S&D), Martin Häusling (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE), Delara Burkhardt (S&D), Ville Niinistö (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Philippe Lamberts (Verts/ALE)
 Pisni odgovor 
 Zadeva: Pregon nevladnih organizacij v Grčiji

Grške oblasti kazensko preganjajo 35 oseb, ki delajo za nevladne organizacije, in jih obtožujejo trgovine z ljudmi. Nekatere od njih so tuji državljani, in te nevladne organizacije so predvsem evropske organizacije za iskanje in reševanje. Grški organi trdijo, da svoje dejavnosti izvajajo zgolj pod krinko humanitarnih operacij. Glede na grške azilne politike je jasno, da so reševalne in nadzorne dejavnosti teh nevladnih organizacij v nasprotju s političnimi cilji grških oblasti. Kot je Komisija ponovno poudarila v svojih nedavnih smernicah o direktivi o pomoči, kriminalizacija nevladnih organizacij ali drugih nedržavnih akterjev, ki izvajajo operacije iskanja in reševanja na morju ob upoštevanju ustreznega pravnega okvira, pomeni kršitev mednarodnega prava in zato v okviru zakonodaje EU ni dovoljena.

1. Kako namerava Komisija zagotoviti izvajanje svojih smernic glede na to, da Grčija tistih, ki pomagajo pri reševanju ljudi na morju, ne bi smela kazensko preganjati?

2. Kako namerava Komisija zaščititi državljane Evropske unije pred nezakonitim pregonom držav članic?

3. Zaradi aktivnega preganjanja nevladnih organizacij, ki ovira nujno potrebne humanitarne in podporne dejavnosti, vsak dan umirajo ljudje. Katere strategije namerava Komisija uporabiti za zagotovitev, da bo Grčija spoštovala zavezo o reševanju človeških življenj na morju?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 21. oktober 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov