Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 48kWORD 10k
7 oktober 2020
E-005517/2020
Fråga för skriftligt besvarande E-005517/2020
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Erik Marquardt (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Henrike Hahn (Verts/ALE), Özlem Demirel (GUE/NGL), Barry Andrews (Renew), Malin Björk (GUE/NGL), Sven Giegold (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Clare Daly (GUE/NGL), Mick Wallace (GUE/NGL), Dietmar Köster (S&D), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Tanja Fajon (S&D), Irena Joveva (Renew), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Abir Al-Sahlani (Renew), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Margrete Auken (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Bettina Vollath (S&D), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Patrick Breyer (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Brando Benifei (S&D), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Jordi Solé (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Martin Sonneborn (NI), Viktor Uspaskich (Renew), Manon Aubry (GUE/NGL), Tineke Strik (Verts/ALE), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Leila Chaibi (GUE/NGL), Sarah Wiener (Verts/ALE), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Alexandra Geese (Verts/ALE), Isabel Santos (S&D), Rosa D'Amato (NI), Raphaël Glucksmann (S&D), Hannah Neumann (Verts/ALE), Sara Cerdas (S&D), Martin Häusling (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE), Delara Burkhardt (S&D), Ville Niinistö (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Philippe Lamberts (Verts/ALE)
 Skriftligt svar 
 Angående: Åtal av icke-statliga organisationer i Grekland

I Grekland står 35 medarbetare i icke-statliga organisationer åtalade av myndigheterna för medhjälp till människohandel. Några av dessa personer är utländska medborgare, och de icke-statliga organisationerna är i första hand europeiska sök- och räddningsorganisationer. Myndigheterna hävdar att de använder humanitära insatser som täckmantel för sin verksamhet. Med tanke på Greklands asylpolitik är det uppenbart att dessa icke-statliga organisationers livräddande och övervakande arbete strider mot de grekiska myndigheternas politiska mål. Kriminaliseringen av icke-statliga organisationer eller andra icke-statliga aktörer som genomför sök- och räddningsinsatser till havs utan att bryta mot gällande regelverk utgör en överträdelse av internationell rätt och är därmed inte tillåten enligt EU-rätten, vilket kommissionen bekräftade i sina riktlinjer nyligen för direktivet om hjälp till olaglig inresa.

1. Vad kommer kommissionen att göra för att säkerställa att dess riktlinjer tillämpas, med tanke på att personer som tillhandahåller hjälp genom att rädda personer i sjönöd inte får åtalas i Grekland?

2. Hur planerar kommissionen att skydda unionsmedborgare från att i strid med lagen bli åtalade i medlemsstaterna?

3. Eftersom den aktiva förföljelsen av icke-statliga organisationer hindrar deras humanitära insatser och lobbyverksamhet går människoliv varje dag till spillo. Vad har kommissionen för strategier för att säkerställa att Grekland respekterar skyldigheten att rädda personer i sjönöd?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 21 oktober 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy