Pytanie poselskie - E-005554/2020(ASW)Pytanie poselskie
E-005554/2020(ASW)

  Odpowiedź udzielona przez komisarz Kadri Simson w imieniu Komisji Europejskiej

  23.12.2020

  Zgodnie z wytycznymi negocjacyjnymi przyjętymi przez Radę w lipcu 2019 r. w sprawie modernizacji Traktatu karty energetycznej (TKE) Komisja przedstawiła w maju 2020 r. wstępny projekt tekstu mający na celu reformę zasad ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów oraz dodanie nowych przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju i zmiany klimatu[1]. Dodatkowy wniosek dotyczący tekstu został przyjęty przez Komisję w dniu 28 października 2020 r. i jest obecnie przedmiotem dyskusji z państwami członkowskimi. Wniosek ten dotyczy definicji „działalności gospodarczej w sektorze energetycznym”, w tym stopniowego wycofywania ochrony inwestycji w przypadku zarówno istniejących, jak i przyszłych inwestycji w paliwa kopalne.

  Negocjacje w sprawie modernizacji TKE są na wczesnym etapie. Rozpoczęły się w lipcu 2020 r. i do tej pory odbyły się tylko trzy rundy, a kolejna runda planowana jest na luty lub marzec 2021 r. Komisja będzie nadal regularnie monitorować postępy w negocjacjach i składać sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i państwom członkowskim.

  Jeżeli chodzi o rozstrzyganie sporów między inwestorem a państwem, UE przedstawiła wniosek dotyczący każdego z elementów rozstrzygania sporów wybranych do negocjacji przez grupę ds. modernizacji[2] zgodnie z podejściem UE w zawieranych przez nią porozumieniach i ze stanowiskiem UE przyjmowanym na forach wielostronnych. Do sporów na podstawie TKE[3] Unia zamierza zastosować przyszły wielostronny trybunał inwestycyjny.

  Komisja zobowiązała się do zapewnienia przejrzystości i opublikowała pierwotny wniosek UE w sprawie modernizacji TKE. Po każdej rundzie umawiające się strony TKE publikują wspólny komunikat. Wskutek nalegań UE poziom szczegółowości takich sprawozdań wzrósł od czasu pierwszej rundy[4]. UE zachęca pozostałe umawiające się strony, aby dalej dążyły do zwiększenia przejrzystości negocjacji.

  Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2021
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności