Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 50kWORD 11k
12. lokakuuta 2020
E-005554/2020
Kirjallisesti vastattava kysymys E-005554/2020
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Manon Aubry (GUE/NGL), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Maria Arena (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Jutta Paulus (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Ville Niinistö (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Marie Toussaint (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Claude Gruffat (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Ignazio Corrao (NI), Eleonora Evi (NI), Marc Angel (S&D), Milan Brglez (S&D), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (NI), Younous Omarjee (GUE/NGL), Manu Pineda (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Henrike Hahn (Verts/ALE), Maria Walsh (PPE), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Silvia Modig (GUE/NGL)
 Kirjallinen vastaus 
 Aihe: Energiaperuskirjasta tehtyä sopimusta koskevat uudelleenneuvottelut: EU:n kanta fossiilisten polttoaineiden suojeluun, investoijan ja valtion väliseen riitojenratkaisumenettelyyn ja yleisölle tiedottamiseen

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa asetetaan tavoitteeksi ilmastoneutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttaminen on ensiarvoisen tärkeää ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi ja tulevaisuutemme säilyttämiseksi. Siksi tarvitaan perusteellista energiasiirtymää.

EU ja useimmat jäsenvaltiot ovat kuitenkin energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen osapuolia. Sopimus voisi suojata 2 150 miljardin euron investoinnit fossiilisiin polttoaineisiin vuoteen 2050 mennessä sellaisilta julkisilta toimilta, joilla pyritään luopumaan asteittain fossiilisista polttoaineista. Yritykset kyseenalaistavat jo nyt jäsenvaltioiden ympäristölainsäädännön läpinäkymättömissä tuomioistuimissa esittämällä miljardien eurojen vaateita.

EU osallistuu energiaperuskirjasta tehtyä sopimusta koskevaan ”uudistusprosessiin”, jotta sopimus vastaisi sen hiilestä irtautumista koskevaa tavoitetta ja Pariisin sopimusta. Kaikkien osapuolten on kuitenkin oltava yksimielisiä, ja jotkut vastustavat avoimesti kaikenlaisia uudistuksia.

1. Mikä on EU:n täsmällinen kanta fossiilisten polttoaineiden osalta uudistusprosessissa? Pitäisikö uudistetulla energiaperuskirjasta tehdyllä sopimuksella lopettaa fossiilisiin polttoaineisiin tehtävien investointien suojelu?

2. Mikä on EU:n täsmällinen kanta investoijan ja valtion välisen riitojenratkaisumenettelyn uudistamiseen? Aikooko EU hylätä tarkistetun sopimuksen, joka ei ole sen monenvälistä investointituomioistuinta koskevien ehdotusten mukainen?

3. Aikooko komissio raportoida julkisesti käynnissä olevista neuvotteluista, kun otetaan huomioon nykyinen puutteellinen tiedottaminen yleisölle ja tämän prosessin merkitys?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 30. lokakuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö