Parlementaire vraag - E-005554/2020Parlementaire vraag
E-005554/2020

  Heronderhandeling over het Verdrag inzake het Energiehandvest: het standpunt van de EU over de bescherming van fossiele brandstoffen, het mechanisme voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten, en de informatie van het publiek

  Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-005554/2020
  aan de Commissie
  Artikel 138 van het Reglement
  Manon Aubry (GUE/NGL), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Maria Arena (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Jutta Paulus (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Ville Niinistö (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Marie Toussaint (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Claude Gruffat (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Ignazio Corrao (NI), Eleonora Evi (NI), Marc Angel (S&D), Milan Brglez (S&D), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (NI), Younous Omarjee (GUE/NGL), Manu Pineda (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Henrike Hahn (Verts/ALE), Maria Walsh (PPE), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Silvia Modig (GUE/NGL)

  In de Europese Green Deal is het doel vastgesteld om in 2050 koolstofneutraal te zijn. Het verwezenlijken van deze doelstelling is van het grootste belang om de aardopwarming een halt toe te roepen en onze toekomst te vrijwaren. Derhalve is een ingrijpende energietransitie nodig.

  De EU en de meeste lidstaten zijn echter partij bij het Verdrag inzake het Energiehandvest (EHV) waarmee 2 150 miljard EUR aan investeringen in fossiele brandstoffen tegen 2050 zou worden beschermd tegen beleidsmaatregelen van de overheid die zijn gericht op de geleidelijke afschaffing van deze brandstoffen. Bedrijven betwisten reeds de milieuvoorschriften van de lidstaten via ondoorzichtige gerechten en het indienen van vorderingen waarmee miljarden euro's gemoeid zijn.

  De EU is bezig met het “moderniseringsproces” van het EHV in een streven om dit af te stemmen op haar “ambitie om de EU koolstofarm te maken” en op de Overeenkomst van Parijs. Alle partijen moeten echter eensgezind zijn, maar sommige keren zich openlijk tegen elke hervorming.

  Laatst bijgewerkt op: 30 oktober 2020
  Juridische mededeling - Privacybeleid