Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 52kWORD 10k
12. oktober 2020
E-005554/2020
Vprašanje za pisni odgovor E-005554/2020
za Komisijo
Člen 138 Poslovnika
Manon Aubry (GUE/NGL), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Maria Arena (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Jutta Paulus (Verts/ALE), Łukasz Kohut (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Ville Niinistö (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Marie Toussaint (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Claude Gruffat (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Ignazio Corrao (NI), Eleonora Evi (NI), Marc Angel (S&D), Milan Brglez (S&D), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (NI), Younous Omarjee (GUE/NGL), Manu Pineda (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Henrike Hahn (Verts/ALE), Maria Walsh (PPE), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Silvia Modig (GUE/NGL)
 Pisni odgovor 
 Zadeva: Pogajanja o posodobitvi Pogodbe o energetski listini: stališče EU glede zaščite fosilnih goriv, mehanizma reševanja sporov med vlagatelji in državo in obveščanja javnosti

V evropskem zelenem dogovoru je določen cilj, da se do leta 2050 doseže ogljična nevtralnost. Doseganje tega cilja je nujno, če naj omejimo globalno segrevanje in si zagotovimo svetlo prihodnost. To zahteva temeljit energetski prehod.

Na drugi strani so EU in večina držav članic pogodbenice Pogodbe o energetski listini, ki bi lahko do leta 2050 obvarovala 2150 milijard EUR naložb v fosilna goriva in spodkopala javne politike za njihovo postopno odpravo. Podjetja že zdaj pred skritimi sodišči vlagajo milijardne tožbe, s katerimi izpodbijajo okoljsko zakonodajo držav članic.

EU se je posodabljanja Pogodbe o energetski listini lotila z željo, da bi jo uskladila s svojimi cilji glede razogljičenja in s Pariškim sporazumom. Z reformo pogodbe se morajo strinjati vse pogodbenice, vendar jo nekatere kategorično zavračajo.

1. Kakšno je konkretno stališče EU glede vloge fosilnih goriv v procesu posodobitve pogodbe? Ali bi bilo treba s posodobitvijo odpraviti zaščito naložb v fosilna goriva?

2. Kakšno je konkretno stališče EU glede reforme mehanizma reševanja sporov med vlagatelji in državo? Ali bo zavrnila posodobitev pogodbe, če ne bo skladna z njenimi predlogi o ustanovitvi večstranskega sodišča za reševanje naložbenih sporov?

3. Glede na pomembnost pogajanj in glede na to, da javnost doslej o njih ni bila obveščena: ali bo Komisija obveščala javnost o poteku pogajanj?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 30. oktober 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov