Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-005576/2020Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-005576/2020

Ερώτηση για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής ρύπανσης στην πολιτιστική κληρονομιά

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005576/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Alexis Georgoulis (GUE/NGL)

Η κληρονομιά της Ευρώπης βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σύνολο προκλήσεων, οι οποίες προκύπτουν ακόμα πιο απειλητικές λόγω των επιπτώσεων της COVID-19 στον ήδη υποχρηματοδοτούμενο τομέα του πολιτισμού. Η κλιματική αλλαγή, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές απειλούν τα μνημεία μας, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις πρόσφατες καταστροφές στην Ελλάδα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας, λόγω του κυκλώνα Ιανού αλλά και της φωτιάς στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Η περιβαλλοντική ρύπανση επίσης προκαλεί σοβαρές ζημιές σε μνημεία που κατά τα άλλα έχουν καταφέρει να επιβιώσουν στο διάβα των αιώνων. Παράλληλα, καθώς οι πηγές χρηματοδότησης των χώρων κληρονομιάς μειώνονται ή/και απορροφώνται για τη λήψη μέτρων για την COVID-19, δεν μένουν επαρκείς πόροι για τη συντήρηση, ούτε και για τη φύλαξη των μνημείων. Ήταν δε χαρακτηριστικά στη διάρκεια του lockdown τα φαινόμενα αύξησης κλοπών, αλλά και παράνομης ανασκαφής και ανέλκυσης αρχαιοτήτων, καθώς και λαθρεμπορίου μνημείων, ακόμη και μέσω της ψηφιακής αγοράς και των social media.

Ερωτάται η Επιτροπή, τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για:

Τελευταία ενημέρωση: 30 Οκτωβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου