• DA - dansk
 • DE - Deutsch
 • EN - English
 • FR - français
 • NL - Nederlands
 • FI - suomi
Parlamentin kysymys - E-005595/2020(ASW)Parlamentin kysymys
E-005595/2020(ASW)

  Johtavan varapuheenjohtajan Valdis Dombrovskisin Euroopan komission puolesta antama vastaus

  Komissio on täysin samaa mieltä tavoitteesta varmistaa turvallisten ja tehokkaiden diagnoosimenetelmien, hoitojen ja rokotteiden laaja ja tasapuolinen saatavuus covid-19-taudin torjumiseksi[1]. Suurimpia haasteita ovat niiden nopea kehittäminen, tarvittavien määrien valmistus sekä laaja ja tasapuolinen maailmanlaajuinen jakelu. Komissio pyrkii aktiivisesti vastaamaan näihin haasteisiin muun muassa Team Europe ‐lähestymistavan sekä ACT Accelerator ‐yhteistyökehyksen ja sen COVAX-yhteistyömekanismin[2] avulla, jotta pystyttäisiin varmistamaan kohtuuhintaisten covid-19-rokotteiden tasapuolinen saatavuus kaikkialla ja kaikille niitä tarvitseville.

  Tässä yhteydessä komissio on tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunta (INTA) tukee kauppaa ja terveyttä koskevaa aloitetta, jota EU on ehdottanut joidenkin Maailman kauppajärjestön (WTO) kumppaneiden kanssa ja jonka tavoitteena on helpottaa kohtuuhintaisten terveydenhoitotuotteiden maailmanlaajuista saatavuutta, mukaan lukien heikommassa asemassa olevissa maissa, joilla ei ole tarkoituksenmukaista valmistuskapasiteettia. Kun covid-19-rokotteita aletaan toimittaa eri puolilla maailmaa, on ratkaisevan tärkeää välttää vientirajoituksia, jotka häiritsisivät toimituksia maihin, joilla ei ole valmistuskapasiteettia.

  Tutkijat ja teollisuus ovat panostaneet merkittävästi uusien diagnoosimenetelmien, hoitojen ja rokotteiden kehittämiseen. Teollis‐ ja tekijänoikeusjärjestelmä on ratkaisevan tärkeä, jotta voidaan varmistaa, että tällaisiin toimiin on riittävät kannustimet. Tähän mennessä ei ole viitteitä siitä, että teollis‐ ja tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset olisivat muodostaneet todellisen esteen covid-19:ään liittyvän teknologian saatavuudelle.

  Teollis‐ ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehty sopimus (TRIPS-sopimus)[3] mahdollistaa tarvittavan joustavuuden teollis‐ ja tekijänoikeuksien suhteen, myös terveyteen liittyvissä hätätilanteissa. Siltä varalta, että vapaaehtoiset ratkaisut eivät toimi ja teollis‐ ja tekijänoikeuksista tulee este hoitojen tai rokotteiden saatavuudelle, TRIPS-sopimuksessa määrätään mahdollisuudesta myöntää pakkolisenssejä. Tämän pandemian kaltaisia hätätilanteita varten siinä määrätään erityisesti nopeutetuista menettelyistä, joissa ei edellytetä patentinhaltijan kanssa käytäviä neuvotteluja. Pakkolisenssejä voidaan myöntää myös lääkkeiden vientiin maihin, joiden valmistuskapasiteetti on riittämätön, jotta varmistetaan lääkkeiden tarjonta myös heikoimmassa asemassa oleville väestöryhmille.

  Teollis‐ ja tekijänoikeudet ovat myös keskeisellä sijalla, jotta sidosryhmät voivat jakaa innovaatioitaan, vaihtaa tietämystä ja tietoja sekä myöntää lisenssejä. Valmistuskapasiteettia voidaan lisätä parhaiten lisensoimalla ja jakamalla teknologiaa ja taitotietoa. Näin tapahtuu, kun AstraZeneca myöntää lisenssin Serum Institute of India ‐yritykselle. On odotettavissa, että myös muut yritykset laajentavat valmistuskapasiteettiaan myöntämällä lisenssejä sikäli kuin mahdollista mutta vaarantamatta rokotteiden tehoa ja turvallisuutta. Edellä esitetyn perusteella Intian ja Etelä-Afrikan ehdottama poikkeuslupa ei vaikuta asianmukaiselta toimenpiteeltä, koska se heikentäisi yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia, jotka ovat olleet ratkaisevan tärkeitä rokotteiden nopean kehittämisen kannalta ja ovat edelleen tärkeässä asemassa rokotteiden tuotannon kannalta. Tällainen toimenpide saattaisi myös vähentää tutkimuskannustimia sellaisten innovatiivisten lääkevalmisteiden kehittämiseksi, joita tarvitaan uusiin terveysalan haasteisiin reagoimiseksi.

  Komissio on valmis keskustelemaan kaikkien WTO:n jäsenten kanssa siitä, miten helpotetaan TRIPS-sopimuksen joustomahdollisuuksien täytäntöönpanoa ja miten poistetaan covid-19:n torjunnan konkreettisia esteitä.

  Päivitetty viimeksi: 5. tammikuuta 2021
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö