• DA - dansk
 • DE - Deutsch
 • EN - English
 • FR - français
 • NL - Nederlands
 • FI - suomi
Parlamentin kysymys - E-005595/2020Parlamentin kysymys
E-005595/2020

  Tuki ehdotetulle poikkeusluvalle teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen joidenkin osien osalta covid-19:n ehkäisemisen, leviämisen estämisen ja käsittelyn helpottamiseksi

  Kirjallisesti vastattava kysymys E-005595/2020
  komissiolle
  työjärjestyksen 138 artikla
  Tilly Metz (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE)

  Viime viikolla Intia ja Etelä-Afrikka toimittivat Maailman kauppajärjestölle ehdotuksen, jossa ne pyysivät, että teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista vastaava neuvosto (TRIPS) suosittelisi yleisneuvostolle mahdollisimman pian poikkeuslupaa TRIPS-sopimuksen tiettyjen osien, jotka koskevat tekijänoikeutta, teollismalleja ja julkistamatonta tietoa, täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja täytäntöönpanon valvontaan. Suositus liittyy covid-19:n ehkäisyyn, leviämisen torjuntaan ja hoitoon, ja sen tavoitteena on helpottaa covid-19-rokotteisiin, terapeuttisiin tai diagnostisiin testeihin liittyvän teknologian tehokasta siirtoa sekä varmistaa näiden tuotteiden maailmanlaajuinen saatavuus.

  TRIPS-sopimuksen joustovaralla oli ratkaiseva merkitys pyrittäessä kääntämään aids-pandemian kasvu laskuun, eikä meillä ole varaa odottaa tuhansia kuolemantapauksia ennen kuin huomataan, että teollis- ja tekijänoikeuksien tiukka valvonta rajoittaa lääkkeiden saatavuutta.

  Intian ja Etelä-Afrikan kunnianhimoinen pyyntö auttaa saattamaan hoidot ihmisten ulottuville kaikkialla maailmassa. Kehotamme EU:ta toimimaan johdonmukaisesti, kun se sitoutuu edistämään pandemian maailmanlaajuista ratkaisua ja tukemaan ehdotettua poikkeuslupaa tällä viikolla.

  Aikooko komissio EU:n edustajana TRIPS-neuvostossa tukea poikkeuslupaa?

  Miten EU ottaisi ehdotetun poikkeusluvan huomioon pandemiatoimissaan sen varmistamiseksi, että covid-19-lääketieteelliset välineet ovat maailmanlaajuisesti ja EU:ssa toisiaan täydentäviä?

  Päivitetty viimeksi: 30. lokakuuta 2020
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö