Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 52kWORD 11k
21 oktober 2020
E-005725/2020
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-005725/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Karen Melchior (Renew), Nathalie Loiseau (Renew), Hilde Vautmans (Renew), María Soraya Rodríguez Ramos (Renew), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Michal Šimečka (Renew), Javier Nart (Renew), Irena Joveva (Renew), Barry Andrews (Renew), Pascal Durand (Renew), Brando Benifei (S&D), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Evin Incir (S&D), Giuliano Pisapia (S&D), Tanja Fajon (S&D), Mounir Satouri (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE)
 Schriftelijk antwoord 
 Betreft: Vernieling en inbeslagneming van met EU-steun gefinancierde projecten op de Westelijke Jordaanoever

Op 13 augustus 2020, tijdens een hoorzitting van de Commissie buitenlandse zaken en defensie binnen de Knesset, het Israëlische parlement, beschreef een ambtenaar van de civiele administratie een aantal nieuwe rechtsinstrumenten die de Israëlische autoriteiten in staat hebben gesteld de vernieling en inbeslagneming van Palestijnse woningen en infrastructuur uit te breiden. Het gaat hierbij ook om met EU-steun gefinancierde projecten(1).

Prioritaire gebieden voor het optreden tegen de Palestijnse aanwezigheid in zone C omvatten onder meer gebieden rond Jeruzalem, Ma’ale Adumim, zone E1, de Zuidelijke heuvels van Hebron en de Jordaanvallei(2).

Op 11 september 2020 werd 20 miljoen NIS (Israëlische sjekel) toegewezen voor het in kaart brengen van “niet-toegestane Palestijnse bouwwerken” in zone C. Het is de eerste keer dat er middelen uit de staatsbegroting worden uitgetrokken voor een dergelijk onderzoek(3).

Het aantal vernielingen per maand is dit jaar hoger dan tijdens de vorige golf van vernielingen in 2016, en dit ondanks de coronaviruspandemie(4). Ook de uitbreiding van Israëlische nederzettingen heeft een enorme piek bereikt(5).

1. Welke concrete maatregelen heeft de Commissie genomen om ervoor te zorgen dat Israël de kosten van gesloopte of in beslag genomen met EU-steun gefinancierde projecten financieel vergoedt? Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om de inhouding van dit bedrag in het kader van de bilaterale steun tussen de EU en Israël.

2. Waar trekt de EU de grens met betrekking tot het optreden van Israël in de hierboven genoemde prioritaire gebieden, dat de mogelijkheid van een tweestatenoplossing in gevaar kan brengen?

 

(1)Notulen van de hoorzitting binnen de Knesset van de Commissie buitenlandse zaken en defensie, 13 augustus 2020 (in het Hebreeuws): http://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_ptv_581852.doc
(2)Ibidem.
(3)https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-settlement-ministry-gets-6m-to-survey-unauthorized-palestinian-construction-1.9147627
(4)Unlawful Demolitions in the West Bank Spike During COVID-19 (Illegale vernieling op de Westelijke Jordaanoever piekt tijdens COVID-19) — Verklaring van humanitair coördinator Jamie McGoldrick, 10 september 2020: https://www.un.org/unispal/document/unlawful-demolitions-in-the-west-bank-spike-during-covid-19-statement-by-humanitarian-coordinator-jamie-mcgoldrick/
(5)West Bank — Verklaring van hoge vertegenwoordiger Josep Borrell over de uitbreiding van de Israëlische nederzettingen: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/87070/west-bank-statement-high-representative-josep-borrell-israeli-settlement-expansion_en
Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 4 november 2020Juridische mededeling - Privacybeleid