Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 26kWORD 15k
4 Ιανουαρίου 2021
E-005863/2020(ASW)
Απάντηση της κυρίας Dalli
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-005863/2020

Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο την ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα(1) και να συνεργαστούν με τους οικονομικούς φορείς για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των νομικών απαιτήσεων σχετικά με την προσβασιμότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Η Επιτροπή εκπονεί επί του παρόντος νέα στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για την περίοδο 2021-2030. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζει διάφορες επιλογές για την επίτευξη προόδου όσον αφορά την υλοποίηση και την παρακολούθηση της προσβασιμότητας.

(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019L0882   : Οδηγία (EE) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών (ΕΕ L 151 της 7.6.2019, σ. 70).
Τελευταία ενημέρωση: 29 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου