Vissza az Europarl portálra

Choisissez la langue de votre document :

Parlamenti kérdések
PDF 52kWORD 10k
2020. október 27.
E-005863/2020
Írásbeli választ igénylő kérdés  E-005863/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 138. cikke
Alex Agius Saliba (S&D), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Brando Benifei (S&D), Chiara Gemma (NI), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Milan Brglez (S&D), Josianne Cutajar (S&D), Ivan Štefanec (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Ádám Kósa (PPE), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Loucas Fourlas (PPE), José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Tanja Fajon (S&D), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Pascal Durand (Renew), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Jarosław Duda (PPE), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Samira Rafaela (Renew), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Eva Kaili (S&D), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Ibán García Del Blanco (S&D), Cindy Franssen (PPE), Benoît Lutgen (PPE), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Maria Walsh (PPE), Radka Maxová (Renew)
 Írásbeli válasz 
 Tárgy: egy uniós akadálymentességi testület létrehozása

Most, hogy elfogadták az európai akadálymentesítési irányelvet, fontos annak biztosítása, hogy valamennyi tagállam maradéktalanul végrehajtsa az akadálymentesítéssel kapcsolatos valamennyi jogszabályt, és folyamatosan nyomon kövesse a fogyatékossággal élő és a funkcióképességükben korlátozott személyek, például az idősek fogyasztói jogait.

Egy uniós akadálymentességi testület szakértői tájékoztatást nyújtana az uniós intézményeknek, a politikai döntéshozóknak és a tagállamoknak az akadálymentességgel kapcsolatban, ideértve a tudományos bizonyítékokon és a leginkább érintett csoportoktól, például a fogyatékossággal élő személyektől és az idősektől származó információkon alapuló szakpolitikai ajánlásokat is. A testület feladata lehetne továbbá az akadálymentességre vonatkozó műszaki előírások kidolgozása az egyes uniós szakpolitikák és jogszabályok támogatása érdekében, konzultációk folytatása a jogtulajdonosokkal és az érdekelt felekkel, a tagállamok és az uniós intézmények segítése az akadálymentesség összehangolt módon történő megvalósításában az egységes piac javára, valamint annak tudatosítása, hogy mekkora fontossággal bír az akadálymentesség az befogadó társadalmakban.

Mi a Bizottság álláspontja egy olyan uniós akadálymentességi testület létrehozásáról, amelynek célja az akadálymentesítésre vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásának nyomon követése, valamint az árukhoz és szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása valamennyi polgár és fogyasztó számára, ami különösen fontos a fogyatékossággal élő személyek és az idősek számára?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2020. november 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat