Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-005874/2020(ASW)Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-005874/2020(ASW)

Svar afgivet på Europa-Kommissionens vegne af Stella Kyriakides

1. Materialerne, der er udviklet under projektet om retningslinjer for dyretransport, omfatter retningslinjer, faktablade og videoer, der er blevet vidt udbredt på sociale medier og formidlet under specifikke arrangementer i flere medlemsstater og tredjelande, hvortil der eksporteres dyr. Materialerne er blevet oversat til flere sprog, herunder russisk, og er tilgængelige på et særligt websted[1]. Dette websted har mere end 15 000 besøg om året, hvoraf 15,8 % er tilbagevendende brugere. De besøgende fik ofte adgang til webstedet via Facebook, Twitter eller Kommissionens websted.

2. De positive virkninger af disse retningslinjer kan ikke evalueres enkeltvis og bør ses i et overordnet perspektiv af alle Kommissionens tiltag for at forbedre gennemførelsen af den nuværende lovgivning om dyretransport og dyrevelfærd generelt.

Seneste opdatering: 27. januar 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik