Parlamentná otázka - E-005874/2020(ASW)Parlamentná otázka
E-005874/2020(ASW)

Odpoveď pani Kyriakidesovej v mene Európskej komisie

1. Medzi materiály vypracované v rámci projektu „Príručky v oblasti prepravy zvierat“ patria usmernenia, prehľady a videá, ktoré sa vo veľkej miere šíria cez sociálne médiá a pri určitých podujatiach vo viacerých členských štátoch a tretích krajinách, do ktorých sa zvieratá vyvážajú. Tieto materiály boli preložené do viacerých jazykov vrátane ruštiny a sú k dispozícii na osobitnom webovom sídle[1]. Toto webové sídlo navštívi ročne viac ako 15 000 osôb, z ktorých 15,8 % tvoria vracajúci sa používatelia. Návštevníci sa na toto webové sídlo v mnohých prípadoch dostali cez Facebook, Twitter alebo webové sídlo Komisie.

2. Pozitívny účinok týchto príručiek sa nemôže zhodnotiť oddelene, ale mal by sa posúdiť v celkovom kontexte všetkých opatrení Komisie na zlepšenie vykonávania súčasných právnych predpisov v oblasti prepravy zvierat a dobrých životných podmienok zvierat.

Posledná úprava: 27. januára 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia