Parlamentsfråga - E-005874/2020(ASW)Parlamentsfråga
E-005874/2020(ASW)

Svar från Stella Kyriakides på Europeiska kommissionens vägnar

1. Inom projektet Riktlinjer för djurtransporter utvecklades bland annat riktlinjer, faktablad och videor som har fått stor spridning på sociala medier och har delats ut under speciella evenemang i flera EU-länder samt i länder utanför EU dit djur exporteras. Detta material har översatts till flera språk, bland annat ryska, och finns tillgängligt på projektets webbplats[1]. Webbplatsen får mer än 15 000 besökare om året, varav 15,8 % är återkommande besökare. Besökarna kommer ofta till webbplatsen via Facebook, Twitter eller kommissionens webbplats.

2. Riktlinjernas positiva inverkan kan inte utvärderas separat, utan måste ses utifrån det större sammanhanget där alla kommissionens åtgärder för att förbättra genomförandet av den gällande lagstiftningen om djurtransporter och djurskydd i allmänhet ingår.

Senaste uppdatering: 1 februari 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy