Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 50kWORD 10k
28 października 2020
E-005874/2020
Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie  E-005874/2020
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Niels Fuglsang (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Maria Noichl (S&D), Martin Hojsík (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Veronika Vrecionová (ECR), Annika Bruna (ID), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Jytte Guteland (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Thomas Waitz (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Pascal Durand (Renew)
 Odpowiedź na piśmie 
 Przedmiot: Egzekwowanie wytycznych Komisji dotyczących dobrych i lepszych praktyk w zakresie transportu zwierząt

W 2011 r. w sprawozdaniu Komisji na temat wpływu rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu stwierdzono, że można usprawnić egzekwowanie jego przepisów. Skłoniło to Parlament do zainicjowania budżetowego projektu pilotażowego dotyczącego opracowania i upowszechnienia najlepszych praktyk w zakresie międzynarodowego i krajowego transportu drogowego zwierząt. Celem projektu jest wzmocnienie ogólnego poziomu egzekwowania ww. rozporządzenia.

Był to szeroko zakrojony projekt DG SANTE, w którym przez ponad trzy lata (w okresie 2015–2019) uczestniczyło 16 organizacji partnerskich. Projekt pilotażowy umożliwił opublikowanie na początku 2019 r. przewodników dobrych i lepszych praktyk dotyczących transportu bydła, owiec, świń, koni i drobiu(1).

1. Czy Komisja może wyjaśnić, czy te przewodniki są już powszechnie stosowane we wszystkich państwach członkowskich i jak jest to sprawdzane?

2. Czy Komisja może wyjaśnić, czy przewodniki przyczyniły się do poprawy praktyk w zakresie transportu zwierząt i w rezultacie – do lepszego egzekwowania rozporządzenia?

(1)http://www.animaltransportguides.eu/pl/
Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 12 listopada 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności