Parlamentní otázka - E-005924/2020(ASW)Parlamentní otázka
E-005924/2020(ASW)

Odpověď komisařky Dalliové jménem Evropské komise

EU je založena na hodnotách „nedotknutelných a nezadatelných práv lidských bytostí, svobody, demokracie, rovnosti a právního státu“[1]. Komise tyto hodnoty hájí, a to i v této náročné době.

Sexuální a reprodukční zdraví a práva jsou jádrem základního práva na rovnost žen a mužů. Komise si je vědoma aktuálního vývoje v Polsku, který může mít výrazný dopad na zdraví a práva žen.

Legislativní pravomoci týkající se sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv, včetně potratů, mají členské státy; ty jsou odpovědné také za stanovení zdravotní politiky. Opatření Unie může zdravotní politiku jednotlivých členských států doplňovat a usilovat o zlepšení veřejného zdraví informacemi a vzděláváním, podporovat spolupráci mezi členskými státy a být jim oporou při jejich činnosti. Při výkonu svých pravomocí se musí členské státy řídit právem Unie a dodržovat své ústavní povinnosti v oblasti základních práv a své závazky podle mezinárodního práva.

Politické cíle Komise v oblasti genderové rovnosti jsou představeny ve strategii EU pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025[2]. Komise podporuje výměnu osvědčených postupů týkajících se genderových aspektů zdraví, včetně sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, a podporuje členské státy při provádění příslušných cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Komise vítá přijetí nařízení o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie[3], které je použitelné ode dne 1. ledna 2021 a které stanoví pravidla nezbytná pro ochranu rozpočtu Unie v případě porušení zásad právního státu v členských státech, jež ovlivňují (nebo hrozí, že ovlivní) jeho řádné finanční řízení nebo ochranu finančních zájmů Unie.

Poslední aktualizace: 10. března 2021
Právní upozornění - Ochrana soukromí