Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
PDF 39kWORD 19k
15. února 2021
E-006085/2020(ASW)
Odpověď komisařky Dalliové
jménem Evropské komise
Referenční údaje otázky: E-006085/2020

Komise si je vědoma vývoje v Polsku, který může mít dopad na práva žen. Je odhodlána využít všechny dostupné nástroje stanovené ve Smlouvách k prosazování ochrany základních práv a právního státu, jež jsou základní podmínkou pro zajištění rovného zacházení před zákonem a pro ochranu práv občanů EU.

Komise vyjádřila v rámci postupu podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii, který zahájila v roce 2017, obavy ohledně nezávislosti a legitimity polského Ústavního soudu. Jak připomíná zpráva o právním státu 2020(1), tyto obavy se dosud nepodařilo rozptýlit.

Sexuální a reprodukční zdraví a práva jsou ústředním prvkem základního práva rovnosti žen a mužů a práv žen.

Členské státy však odpovídají za stanovení zdravotní politiky a za organizaci zdravotnictví a poskytování zdravotní péče. Činnost Unie doplňuje vnitrostátní politiky a je zaměřena na zlepšování veřejného zdraví, předcházení nemocem a odstraňování hlavních příčin ohrožení zdraví, a to prostřednictvím informací, výměny osvědčených postupů a vzdělávání. Komise podporuje spolupráci mezi členskými státy a v případě potřeby i jejich opatření.

Politické cíle Komise v oblasti genderové rovnosti jsou představeny ve strategii EU pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025(2). Komise podporuje výměnu osvědčených postupů v oblasti zdraví, včetně sexuálního a reprodukčního zdraví a práv. Financuje organizace bojující proti násilí na ženách a podporuje lidská práva žen v rámci vnější činnosti.

(1)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1602579986149&uri=CELEX%3A52020SC0320
(2)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52020DC0152
Poslední aktualizace: 25. února 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí